fredag 16 september 2011

Som en snattare som klagar på sortimentet...

Jag skrev för två veckor sedan på bloggen om egoismutbildningen i vänsterns plankningsskola. Debatten om avgiftstaxehöjningen har därefter fortsatt i diverse tidningar, ofta med inlägg från egoorganisationen planka.nu (som rent av finansierar sin verksamhet genom en form av svart beskyddarverksamhet).

Sådana inlägg florerade även i min lokaltidning - Mitt i Kungsholmen - där signaturen "Christian, Planka.nu" hade det smakfulla omdömet att beklaga sig över en tjänst som han inte betalar för. Det föranledde mig att skriva följande replik:

"Signaturen ”Christian, Planka.nu” skriver i förra veckans nummer (23/8) om att privatiseringen leder till en sämre kollektivtrafik på spår. Bland annat skriver han att ”Kollektivtrafiken borde vara till för oss brukare”. Självfallet är det så, problemet är bara att Christian inte är en brukare. Han är en snyltare.

Organisationen som Christian företräder, Planka.nu, uppmanar nämligen människor till något som de kalla för ”avgiftsstrejk”. I klartext innebär detta att man inte ska betala för sig i kollektivtrafiken och låta oss andra stå för notan. Hur Christian med flera tror att kollektivtrafiken ska kunna byggas ut och bli billigare om ingen som använder tjänsterna betalar för sig går mig helt förbi. Men att han understår sig att klaga på en tjänst som han nyttjar utan att betala för sig är minst sagt lika frånstötande som om en snattare skulle klaga på sortimentet i ”sin” närbutik.

Christian från Planka.nu beskyller gärna andra för att ligga bakom avgiftshöjningarna i kollektivtrafiken. Mer passande skulle vara om han istället vågade tittade sig själv i spegeln – då skulle han nämligen få se en stor orsak till problemet stirra tillbaks på honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar