torsdag 8 september 2011

Jordbrukarnas konkurrenskraft behöver stärkas

Svenska jordbrukare har det minst sagt tufft att stå sig i den globala konkurrensen. Det beror något förenklat på framförallt två saker: Skattetryck och djurskydd i världsklass. Det är därför inte så konstigt att de svenska jordbruksprodukterna i stor utsträckning kostar avsevärt mer än utländska dito i våra mataffärer - trots att dessa stundtals har transporterats över halva jordklotet.

Det finns dock inget skäl att överge det svenska jordbruket för det; konkurrensnackdelen består ju i statliga pålagor; minskar man dessa ökar man också jordbrukets relativa konkurrensförmåga. Jag tror dessutom att människor är beredda att betala lite extra för att veta att köttet man äter kommer från djur som har haft det bra. Detsamma tror jag däremot inte gäller för skatte- och avgiftstrycket, så det är här åtgärderna behöver sättas in.

Att subventionera jordbruket genom att stödköpa produkter eller på annat sätt pumpa in pengar i en bransch som inte klarar konkurrensen på den fria marknaden är däremot ingen vidare lösning. Det är ingenting annat än kvalificerad värdeförstöring eftersom skattebetalarna får stå för kalaset samtidigt som mer effektiva aktörer som inte subventioneras slås ut. Detta problem genomsyrar hela EU:s jordbrukspolitik och borde vara en prioriterad fråga att lösa - även om utsikterna inte är speciellt ljusa.

Beskedet idag att regeringen satsar 90 miljoner kronor per år på att sänka kontrollavgiften vid slakt är förvisso ett sätt att minska statliga pålagor för jordbrukarna, men om det samtidigt innebär att staten - det vill säga skattebetalarna - fortsatt ska bekosta avgifterna lutar det tyvärr mer åt subventionshållet. Jag förstår att Eskil Erlandsson känner sig nödgad att göra detta eftersom konkurrenterna i framförallt Tyskland och Danmark redan har en sådan subvention (bland andra), men effekten blir dessvärre att vi samtidigt rör oss ännu längre bort från ett subventionsfritt jordbruk.

Det som istället borde göras är att sänka arbetsgivar-/egenavgifterna och andra skatter generellt för att på så vis sänka priset på slutprodukten och göra den mer konkurrenskraftig. Dessutom tycker jag att jordbrukarna borde kunna bli bättre på att använda den svenska djurskyddslagstiftningen i marknadsföringssyfte; ett starkt djurskydd torde, som sagt, utgöra en konkurrensfördel. Men då måste man också tydligt ta fajten mot de aktivister som endast har till syfte att utrota den svenska köttproduktionen (hur tusan de nu tror att detta kommer att leda till bättre djurhållning...?).

----
Bloggat:
Mattias Svensson som tyvärr har en poäng med sitt rappa inlägg, och Röda Berget som inte har en poäng eftersom det inte handlar om att staten ska köpa och driva förlusttyngda bodgårdar och han därmed jämför äpplen och päron - eller för all del, bilar och grisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar