fredag 22 juli 2011

Vad Centerpartiet behöver

Igår presenterade valberedningen de tre kandidater som aspirerar på posten som Centerpartiets näste partiledare: Annie Johansso , Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt. Processen är nu igång och fullständigt öppen: Det är upp till kandidaterna att öppet söka stöd för sin kandidatur, och upp till deras respektive förespråkare att plädera för sina kandidater; ett förfarande som aktivt uppmuntras av valberedningen.

En större kontrast till Socialdemokraternas antika förfarande står det svårt att finna. Det kanske är därför flertalet S-märkta bloggare försöker svärta ned såväl processen som kandidaterna. Socialdemokraternas stora intresse för Centerpartiets politik och partiledarval överlag är i sig ett intressant ämne som man kan skriva spaltmeter om. Lyckligtvis har Per Ankersjö redan på ett ypperligt sätt sammanfattat det mest väsentliga det finns att säga i frågan, så jag slipper lägga mer tid på det.

Centerpartiet är i akut behov av förnyelse. Om det råder det inga tvivel. Vi måste bli relevanta för väljarna igen, och för att uppnå det måste vi bli tydligare, spetsigare och en frihetlig kraft att räkna med. Vad det i korthet handlar om är att presentera en vision för Sverige som innehåller mer än en problematisering kring jobbskatteavdrag kontra a-kassa. Socialdemokraternas kräftgång har medfört att vi i Sverige inte har en opposition att tala om; lägg då till det osäkra parlamentariska läget, och anledningen till att Moderaterna är ganska nöjda med att det politiska spelet främsta handlar om småfrågor på marginalen - och inte en fortsatt idédebatt om reformen av Sverige - ter sig ganska uppenbar. Inget konstigt med det - varför utmana en opposition som inte finns när det enda man riskerar är att tappa väljare? Men det är i detta visionslösa politiska vakuum som Centerpartiet i sin historiska roll som samhällskritiker har en viktig och självklar roll att fylla. Men då krävs det att vi sätter ned foten om vartåt vi vill och kaxar till oss så att vi vågar och orkar vara så spetsiga och tydliga som vi måste.

I dagens politiska klimat räcker det dock inte med en klockren politik för att lyckas. Man behöver dessutom en karismatisk och slipad ledare som kan föra ut och personifiera politiken. Vi har i de senaste valen sett hur viktiga partiernas företrädare är för hur väljarna lägger sina röster - inte minst gäller detta för de mindre partierna som inte i samma utsträckning kan räkna med slentrianröster. Maud Olofsson hade den viktiga egenskapen att kunna väcka känslor hos väljarna, och visade sig också i ValU:s analys av föregående val vara en av de viktigaste partiledarna när det kom till att attrahera röster. Vi behöver någon som kan göra detta lika bra, till och med bättre.

Dessa krav sammantagna - något förenklat förnyelse och karaktär - ger mig vid handen att Annie Johansson är den kandidat som är otvivelaktigt bäst lämpad för uppgiften. Annies karisma, tydlighet och förmåga att tränga genom mediebruset är egenskaper som gör att hon har precis den karaktär som krävs. Det faktum att hon ledde Centerpartiets eftervalsanalysgrupp, som levererade smärtsamma men nödvändiga sanningar om partiets status, gör henne också klippt och skuren att genomföra den förnyelse som så väl behövs. Min röst, mitt stöd och mitt engagemang ger jag därför till henne.

Tycker du som jag, gå med i Facebooksidan för Annies kandidatur.

Med detta sagt ser jag dock fram emot en spännande, öppen process där de tre kandidaterna får presentera sina visioner för Centerpartiet. För även om jag vill se Annie som segrare när dammet har lagt sig, är det alltid bra med konkurrens. Genom denna process kommer nämligen olika ödesfrågor att stötas och blötas åt olika håll, de politiska lösningarna kommer att slipas och visionen för Sverige att formas under livliga debatter. Vår politik kommer att hamna i centrum, både internt och i media. Och det är precis vad Centerpartiet behöver.

----
DN och i Aftonbladet meddelar ett antal prominenta centerföreträdare att de backar Annie Johansson. Detsamma gäller för Centerpartiet i Kristianstad, Östergötland, Södermanland och fyra Skånekommuner.
----
Idag skriver Anna-Karin Hatt sin programförklaring påDN-debatt. För hennes kandidatur har även en ny hemsida startats: "Vi vill ha Anna-Karin".
----
I media: HG, AB, AB2, ÖP, SR, DI, DM, SvD, SvD2, DN, DN2
----
Urval av bloggar: Magnus Andersson, Tokmoderaten, Staffan Danielsson, Johan Hedin, Helen Törnqvist, Rickard Nordin, Mikael Andersson, Kent Persson, Peter Andersson

onsdag 20 juli 2011

Ett försök till återuppståndelse

Den 31 maj 2011 föddes min dotter Julie. Hennes stundande ankomst var en av de stora anledningarna till att jag tog en paus i mitt bloggande. Tiden räckte liksom inte till. En annan viktig anledning var att jag helt plötsligt tappade lusten att blogga.

Igår fyllde Julie sju veckor. Idag meddelar Centerpartiets valberedning att det finns tre kandidater till ordförandeposten.

Spännande, viktiga och intensiva veckor väntar för mitt parti; alltså finns det mycket att skriva om. Lusten har därför börjat komma tillbaka så smått, så den delen börjar ordna upp sig. Men att nu äntligen ha en livs levande sjuveckors bäbis innebär dock inte att man per automatik får så mycket mer tid över. Däremot förklarade min boss, Per Ankersjö, för mig att man som småbarnsförälder blir intergalaktiskt mer tidseffektiv än pre-baby. Jag har aldrig haft anledning att misstro honom tidigare, och förutsätter därför att jag nu helt plötsligt kommer att få mer tid över till bloggande - om än inte kanske just precis när jag vill det själv.

Jag kommer därmed så sakterliga försöka komma igång och blogga igen. Min första anhalt blir givetvis att kommentera det stundande partiledarvalet i Centerpartiet. Men det får bli lite senare. Nu måste jag faktiskt gå ut på en promenad med min dotter.