torsdag 3 mars 2011

Tunnelbanan är inte färdigbyggd


Bilden är lånad från Stockholms Handelskammare.


Idag skriver C-kommunalrådet från Solna Magnus Andersson och Maria Rankka från Stockholms handelskammare på SvD Brännpunkt att kollektivtrafiksutbyggnaden norrut bör ske i form av tunnelbana och inte spårväg. Även C-borgarrådet Per Ankersjö uttalar sig positivt om en utbyggd tunnelbana i dagens city.

Det är glädjande att Centerpartiet är på hugget i denna fråga. För att Stockholm ska kunna forsätta att utvecklas, där både klimathänsyn och företagens och människornas behov av vettiga transportförbindelser tillgodoses, krävs det nämligen att kollektivtrafiken byggs ut på ett genomtänkt sätt. I denna ekvation har tunnelbanan en given roll att spela.

----
Andra som bloggat:
Johan Hedin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar