tisdag 1 mars 2011

Det behövs även mod att ändra regelverket


Trifoliumskrapan är ett exempel på spännande arkitektur som skulle kunna möjliggöra för Stockholms utveckling och samtidigt berika stadens skyline.


Magnus Andersson skriver idag på DN debatt om bostadskrisen. Andersson debattinlägg går ut på att det krävs politiskt mod för att ge klartecken till fler byggnationer. Självklart har han rätt. Det är helt befängt att det ska vara så svårt att bygga nytt i landets huvudstad, när hundratusentals människor står och knackar på stadens portar och inte vill annat än att flytta hit och bidra med sin kunskap och sina färdigheter.

Mot denna ambition att utveckla staden och möjliggöra för fler människor att flytta hit, står en liten men ack så högljudd skara bevarandeivrande personer med blicken lika envist som nostalgiskt fäst i backspegeln. Målet förefaller vara att inrätta huvudstadens skyline som ett museum över en svunnen tid; en mål som för denna skara tycks vara överordnat alla andra intressen, inklusive skenande bostadsköer.

Med tanke på att flera prominenta inslag i Stockholms skyline inte har så många år på nacken, så som Globen (1989), Hötorgsskraporna (1966) och Stadshuset (1923), kan man fråga sig vad Stockholm varit om dessa människor tidigare tillåtits ha samma inflytande som de har idag? Då hade vi inte haft någon skyline värd namnet, bara några hyddor vid Mälarens strand.

För att orka stå emot denna högljudda skara krävs det således mycket riktigt politiskt mod. Men det är bara ena sidan av myntet. Ett lika stort problem är det rigida regelverk med godtyckliga grunder för överklagande som ligger som en våt filt över bostadsbyggandet i Stockholm. Politiskt mod räcker bara så långt ifall byggnader på löpande band överklagas och till och med underkänns med fördröjningar och miljonkostnader som följd. Det krävs alltså också politiskt mod för att ändra på regelverket så att modiga politiker tillåts vara modiga i bostadsfrågan.


----
Andra som bloggat:
Johan Hedin, Christian Ottosson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar