torsdag 3 februari 2011

Profilen för Socialdemokraternas nästa partiledare


Kandidatprofilen är minst sagt en gråzon


Socialdemokraternas valberedning har nu presenterat kriterierna för partiets nästa ordförande: "Bilden av det kommande ledarskapet". Kriterierna för den tilltänkta ledaren kan summeras på följande sätt:

Partiordföranden
*) samlar hela partiet (ska de halvera partiet?)
*) stärker och utvecklar partiorganisationen (återanställer folk på sveavägen)
*) är tydligt förankrad i partiets värderingar (dvs, Göran Hägglund går bort)
*) leder Socialdemokraternas idédebatt och utveckla partiets politik (vilken då?)
*) har goda kunskaper och god förmåga att kommunicera (sorry Monica Green)
*) kan hantera svåra situationer (typ förbifarten)
*) är beslutskraftig när det behövs (men inte annars!)
*) har prövats i sitt ledarskap inom partiet (men inte stött sig med någon)
*) har kanske internationella erfarenheter och kontakter (rätt kontakter alltså; näringslivskontakter går fetbort)
*) sitter kanske i riksdagen (varför begränsa sig?)
*) kan bli nästa statsminister (...)
*) kan leda partiet i flera kommande val (dvs, inte Mona Sahlin)


...eller goddag yxskaft på ren svenska.

Det första som slår mig är att om det har tagit partiets valberedning så många månader att komma fram till denna fullständigt intetsägande profilering av den tilltänkta ordföranden, vad har de då för tidsplan för att medelst detta trubbiga verktyg yxa fram en kandidat? Eller hoppas också de på att Sankt Göran åter ska axla den röda manteln och rida ut till socialismens försvar?

----
Mediarelaterat:
AB, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, DN, DN2,
----
Andra som bloggat:
Ekonomisten, Thomas Böhlmark, Per Ankersjö
----
Update 4/2:
Flera tidningar hakar idag på nyheten om Scialdemokraternas partiledarprofil. DN konstaterar krasst att kriterierna är släppta och citerar sedan den S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld: "Ingen kan avfärdas med de här kriterierna. Alla presumtiva kandidater kan känna sig glada och nöjda.". Det är väl just det som är problemet: Kriterierna säger absolut ingenting, så vad är då poängen med att lägga fram dem?

Expressen konstaterar att kravet att partiledaren ska kunna leda partiet i flera val exkluderar såväl Thomas Östros som Sven-Erik Österberg.

Aftonbladet menar att kriterierna passar Göran Persson utmärkt, en kandidat som Lena Melin toksågar som dersperation. Karin Magnusson tycker att valberedningen borde lägga till "gott humör" på kravlistan. I vanliga fall skulle man kunna invända att ett sådant krav är tämligen intetsägande, men med tanke på listans övriga krav torde det vara spot on; så mycket mer fluffigare kan ju profilen faktiskt inte gärna bli.

2 kommentarer: