onsdag 2 februari 2011

Knock out Andersson


Åsiktsfrihetsboxning, Petzäll (sd) vs Andersson (c).


Yttrande- och åsiktsfriheten är grundbultar i det fria och öppna samhället. Dessa rättigheter omfattar även tankar och åsikter som inte alla tycker om - som kanske rent av provocerar. Dessa rättigheter omfattar således även - eller kanske just precis därför i synnerhet - de politiska yttringar som Sverigedemokraterna står för.

Detta betyder emellertid ingalunda att åsikter som man inte håller med om ska förbli oemotsagda. Den fria åsiktsbildningen vilar nämligen på konstruktionen att olika argument luftas öppet; debatteras, kritiseras, och analyseras. Det är också på denna punkt som Sverigedemokraternas William Petzäll går bet i sin debattartikel på politikerbloggen.

På klassiskt SD-martyr-manér beklagar sig Petzäll över att deras åsikter blir kritiserade av dem som han själv väljer att kalla för "den politiskt korrekta eliten" (vilket sålunda torde vara alla som inte likt Petzäll sett ljuset).

Självfallet ska SD få debattera precis vad de vill på vilket sätt de vill. Men då kan man inte vara så mjukhudad att man inte tål att få mothugg. I ett öppet samhälle, Petzäll, är dessutom definitionen av vad som är "nyanserad, saklig och konstruktiv kritik" en subjektiv bedömning. Det blir därför väldigt motsägelsefullt när du med ena handen drar en lans för en öppen debatt, samtidigt som du med andra handen pekar ut vilken kritik som är nyanserad och saklig och därmed ska tillåtas (SD:s) samt vilken som inte är det och därmed inte ska tillåtas (alla andras).

Enligt mitt förmenande kan varken SD:s politik eller retorik klassas som varesig "nyanserad", "saklig" eller "konstruktiv". Men det är som sagt min egna, högst subjektiva, bedömning, och det har ingenting med politisk korrekthet att göra. Tvärtom skulle jag gärna vilja höra varför jag har fel i min bedömning. Då kan vi börja tala om en öppen och konstruktiv debatt.

Även Magnus Andersson resonerar på liknande sätt i sin replik till Petzäll. Anderssons replik är något av det vassaste jag har sett när det kommer till att bemöta Sverigedemokratiskt martyrskap, och avslutningen sätter mycket skickligt fokus på just precis det som Petzäll och SD genom artikeln försöker trolla bort:

"Så om SD och Petzäll vill slippa höra att man är bakåtsträvare och trångsynta är det dags att torka tårarna, sluta gnälla och börja försvara sina åsikter istället för att gnälla över att någon kritiserar dem ibland.

Välkommen till ett öppet demokratiskt samhälle, här tillåts nämligen olika åsikter. Och min åsikt är att Petzäll står för en ruskigt dålig politik som förtjänar att kritiseras."


I debatten om debatten i ett öppet samhälle vinner således Magnus Andersson på knock out. Detta är Anderssons andra sporlitiska seger i år; som bekant har han ju redan tidigare slagit Gustav Fridolin i frihetsfäktning. Mot vem nästa gren ska utkämpas återstår dock att se. Stay tuned.

----
Andra som bloggat:
Thomas Böhlmark, Johan Pettersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar