måndag 28 februari 2011

Har Sjöbovänstern rätt att kalla sig demokratiska?Vänsterpartiet i Sjöbo satte sig själva på kartan i somras med kravetatt det ska instiftas bland annat kommunala frisörer. Nu har de levererat igen.

Denna gång har de motionerat om att politiker som behandlar ärenden om privatisering inte ska få något arvode:

"Tanken är att de entreprenörer som tar över verksamheter som i dag är kommunala ska stå för kostnaderna. Som exempel nämner partiet att det arbete som kommunens tjänstemän gör inför en privatisering inte ska betalas med skattemedel. Vänsterpartiet anser också att det inte bör utgå arvode till politiska ledamöter i samband med att de behandlar frågor om privatisering."


Man kan ju fråga sig hur arbete som handlar om förstatligande av privata verksamheter i så fall ska arvoderas? Med vänsterpartiets logik, "privat=dåligt - offentligt=bra", borde väl i så fall rimligen såväl förstatliganden som expropriation belönas med dubbelt arvode?

Förslaget visar återigen med all önskvärd tydlighet var Vänsterpartiet står i synen på demokrati: Bara de politiker som sysslar med "rätt" frågor ska bli arvoderade - oavsett vilken politik som väljarna har valt att lägga sin röst på. En tydligare agenda för institutionaliserad monokrati torde vara svår att finna.

Sjöbovänsterns motion leder därmed till ett ganska intressant filosofiskt spörsmål: Kan ett politiskt parti som med demokratins hjälp söker mandat för att upplösa densamma verkligen kalla sig demokratiskt?

1 kommentar: