onsdag 2 februari 2011

En ny detalj i träningsväskan?


"Har jag med mig allt nu - träningskläder, löparskor, vattenflaska, duschhandduk, kissprovsrör..?"


Regeringens utredare föreslår att gymmen själva ska få börja dopningstesta sina medlemmar för hormonmissbruk. Så länge fåret inte på något sätt är ett skall kan jag väl rent principiellt tycka att det är ok; gymägarna måste själva få avgöra vilka regler som gäller hos dem, och så länge det verkligen är gymägarna som, såväl direkt som indirekt, förfogar över beslutet torde det också finnas alternativ för dem som inte känner för att kissa i en kopp för att få löpbandsspringa milen på lunchen.

Däremot ställer jag mig högst tveksam till förslaget om detta på något sätt är att outsourca polisens verksamhet i syfte att stävja brott. Varje medborgare är gentemot det allmänna i grundlag skyddad från påtvingade kroppsliga ingrepp (RF 2:6). Om man gör frånsteg från denna grundläggande rättighet måste det vara väl motiverat och tillämpning av undantaget måste ske med stor försiktighet och restriktivitet (vilket vi ju ganska nyligen faktiskt sett exempel på att inte ens det allmänna riktigt lyckas med). Då kan man inte indirekt lägga ut sådant ansvar och därmed sådana tvångmedel på privata aktörer. Det är megafail på det.

För ambitionen må vara ack så lovvärd, men den måste också ställas i relation till det integritetsintrång och den frihetsinskränkning som det innebär för oss andra. Det måste rimligen finnas andra sätt att lösa dylika problem än att tvinga människor att uppdatera sin träningsväska med ett kissrör. Det måste bli ett stopp för kollektiva kontrollstationer - lösningen på all världens problem stavas inte så.

----
Andra som bloggat:
Motpol

3 kommentarer:

 1. Din analys är korrekt såtillvida att medborgarna är gentemot det allmänna skyddade från påtvingade kroppsliga ingrepp, och vad som krävs för att göra avsteg från detta. I ett fall som det ovanstående blir det väl dock inte ett påtvingat ingrepp - du väljer ju själv att gå till gymmet, med vetskap om att om du går dit kan gymägaren (eller en av denne anställd) be dig lämna ett urinprov. Då får du två alternativ, (1) frivilligt lämna urinprov eller (2) låta bli och "tvingas" avverka din lunchmil någon annanstans.

  Jag har inte läst förslaget, men av din kommentar framgår det inte att gymägaren dessutom skall föräras med tvångsmedel för att kvarhålla och medelst tvång utverka ett urinprov av gymbesökarna. Skulle dock detta senare vara fallet, är det naturligtvis förkastligt.

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentar Mike!

  Jepp, jag håller helt med om dina synpunkter för det fall det stannar vid ett "får" - precis som jag skriver ovan. Men om fåret blir ett skall - det vill säga att alla gym är skyldiga att genomföra detta - så blir det i praktiken ett indirekt överförande av ansvar och tvångmedel (möjligtvis inte i ordets rätta juridiska bemärkelse, det kan jag ge dig rätt i) eftersom du om du vill gymma över huvud taget måste finna dig i att kissa på beställning. Vägrar du blir du utkastad. Min poäng är att ansvaret för brottsbekämpning inte ska åläggas privata aktörer - i synnerhet inte när det gäller integritets-känsliga frågor.

  SvaraRadera
 3. Jag håller med i din poäng att ansvaret för brottsbekämpning inte skall åläggas privata aktörer - dock - i synnerhet inte utan att det är väl motiverat och sker med stor försiktighet och restriktivitet samt vederbörlig uppföljning.

  Min poäng är dock att jag svårligen ser detta förslag (som n.b. jag inte heller nu har läst, och därför kan ha helt fel) som ett åläggande av ansvaret för brottsbekämpning på privata aktörer, utan att de privata aktörerna får möjlighet att välja vilken typ av inrättning de önskar ha. Om fåret blir ett skall, hur olyckligt det än må vara, torde risken för gemene lunchmotionär att fastna i en kontroll vara ytterst begränsad och, enligt min uppfattning, kunna vara en rimlig uppoffring för att minska bruket av doping. Det känns inte helt främmande annars att alla som vill knapra ryssfemmor går till Pelle's Gym (fiktivt namn, eventuell likhet med något riktigt gym är rent tillfällig) och det faktiska bruket av dessa medel inte minskar, vilket bör vara målsättningen med förslaget.

  SvaraRadera