fredag 4 februari 2011

Arbetet med miljöbilar måste vara långsiktigtMiljöminister Andreas Carlgren meddelade här om dagen att besked i frågan om vilka regler som ska gälla för miljöbilar kommer i samband med VÅP:en. Det är ett utmärkt besked. För att marknaden med miljöbilar på allvar ska kunna etablera sig i Sverige krävs det att spelreglerna är tydliga.

Det som gör mig lite orolig är arbetet med att omdefiniera miljöbilsklassningen. Strängare regler kommer att leda till att färre bilar klassas som miljöbilar, med de förmåner som därmed följer. Självklart måste miljöbilsklassningen uppdateras med jämna mellanrum så att den följer med utvecklingen på området (och därmed också driver den framåt). Men för att en andrahandsmarknad för miljöbilar på riktigt ska kunna etablera sig krävs det också en långsiktighet i planeringen.

Om en miljöbil idag tappar sin förmånliga klassificering om två år, innebär det att andrahandsmarknaden för bilen blir betydligt sämre. Det innebär i sin tur att färre människor kommer att vilja investera i en miljöbil, vilket urholkar andrahandsmarknaden och därmed hotar miljöbilsmarknadens långsiktiga etablering.

En möjlig lösning är ett system med flera olika miljöklasser. Då slipper vi hamna i en situation där människor känner sig lurade när de har köpt en miljöbil som sedan helt plötsligt berövas denna klassificering. Om staten över huvud taget ska syssla med ekonomiska styrmedel för att skynda på en marknadsetablering måste det ske på ett sätt som inte rikserar att urholka människors förtroende för marknaden.

Jag hoppas således att långsiktigheten tas med i detta arbete, och självfallet också att teknikneutralitet även i fortsättningen ska genomsyra arbetet.

----
Läs också:
Per Ankersjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar