fredag 28 januari 2011

Tankar inför Centerpartiets eftervalsanalys

Bild: Anna-Karin Nyman


I detta nu presenterar Annie Johansson Centerpartiets eftervalsanalys (hela rapporten finns att ladda ner här).

Jag har ännu inte läst rapporten, så jag ber att få återkomma med mina tankar kring det vid ett senare tillfälle. Jag kan dock konstatera att de anslag som hittills presenterats känns riktigt bra.

Partisekreterare Michael Arthursson skrev här om dagen ett inlägg på GP:s debattsida där han menade att Centerpartiet måste återgå till att vara ett samhällskritiskt parti som ska vara förnyelsedrivande i såväl Alliansen som Sverige. Som jag tidigare skrev tycker jag att detta är ett utmärkt anslag: Idédebatten har mycket olyckligt kommit i skymundan, och det är dags att återuppväcka de visionära frågorna; att släppa sargen, kommateringar och procentsatser, och åter börja måla med bredare penseldrag: Vilket Sverige vill vi bygga?

Även Annie Johansson skriver idag på Expressens debattsida att Centerpartiet måste ta ledningen i den ideologiska debatten i Sverige. Johansson lyfter även fram den av oppositionen så förhånade avdelningen Stureplanscentern som ett föredöme för övriga avdelningar. I Stureplanscentern pågår nämligen just precis den idéverkstad som Centerpartiet, borgerligheten, och Sverige behöver. Där är medlemmarna i centrum och stora och små frågor om samhällsutvecklingen konkretiseras och omvandlas till politik som är lätt att förstå och ta till sig. Jag kan för egen del konstatera att det är högt i tak och en konstruktiv och framåtsyftande diskussion som präglar våra möten, nu senast igår med Gunnar Hökmark som föreläsare. Och jag tror faktiskt att denna idéstyrda modell, med en konkret och frihetlig politisk agenda som springer ur vanliga väljares problembeskrivningar, är en stor del av förklaringen till Centerpartiets framgångar i Stockholm.

För egen del är det just precis detta jag vill se: En idéstyrd politisk agenda som tydligt pekar ut en frihetlig riktning för Sverige, där vi breddar vår politiska palett så att politiken på ett tydligare och enhetligare sätt omfattar hela samhällsbygget, och där vi också vågar säga ifrån när utvecklingen går åt fel håll. Om mina önskemål är uppfyllda återstår att se. Men än så länge ser det onekligen bra ut.

----
I media:
SvD, DN, AB, SR, Exp
----
Andra som bloggat:
Magnus Andersson, Johan Hedin, Christian Ottosson, Högberg, Martin Moberg, Peter Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar