onsdag 26 januari 2011

Nu kan det börja hända grejer

Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson skriver idag i GP om Centerpartiets nya inriktning, att på riktigt bli Alliansens samhällskritiska och förnyelsedrivande parti. Arthurssons anslag är precis det jag och många med mig väntat på:

Valet 2010 ger anledning till självrannsakan. Vi i Centerpartiet har inte lyckats fånga upp den oro många känner. Vi har haft för starkt fokus på regerandet och inte varit tillräckligt samhällskritiska.

Människor måste få bestämma mer själva. Få bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Vi har inte klara svar på alla frågor. Inte heller färdiga lösningar på alla problem. Men Centerpartiet tar på sig ansvaret att vara Alliansens förnyelseparti.


När Alliansen vann valet 2006 handlade det mycket om en protest mot en tröttkörd och idéfattig Socialdemokrati. Alliansens stora utmaning var därför att visa att man var kapabel att styra riket. Även om stora reformer har genomförts under året - inte minst jobbskatteavdraget, monopolsavregleringar och införande av Loven - så hamnade idédebatten och det långsiktiga förändringsarbetet lite i skymundan. När så den globala finanskrisen slog till blev det ännu viktigare att framstå som trovärdig och stabil, och idédebatten rullades tillbaks ännu mer.

Men arbetet gav också resultat. I valet 2010 röstade inte väljarna bort Socialdemokratin, utan valde istället om Alliansen. Men för att vi ska förtjäna detta förtroende och kunna göra anspråk på regeringsmakten även i nästa val krävs det att vi kan presentera en vision för framtiden. Då duger det inte att svara "jobbskatteavdraget" på alla frågor. Då behöver man en bredare agenda.

Att fortsätta sänka skattetrycket, och då inte bara inkomstskatten, kommer givetvis även fortsättningsvis att vara en viktig uppgift, men det finns väldigt många fler områden som också måste uppmärksammas om vi ska nå någon vart med förnyelsen av Sverige. Och viktigast av allt måste allt detta också sättas in i en bredare kontext: Varför gör vi det?

Centerpartiet har en lång och stolt historia av samhällskritik. Denna roll måste vi hitta tillbaks till. För visionen om ett Sverige i världsklass får inte reduceras till att handla om en hundring hit eller dit i A-kassan eller hur många jobbskatteavdrag vi ska ha. Uppgiften är mycket större än så.

Arthurssons utpekade riktning är därför ett mycket välkomnat första steg: Nu kan det äntligen börja hända grejer!

----
Läs också:
Hedin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar