onsdag 5 januari 2011

Låt dåliga förslag ligga kvar på hyllan Hägglund

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund intervjuas idag i SvD om hur han tror att partiet ska kunna vända den negativa trenden i opinionen.

Jag tycker riktigt bra om Hägglund: Han är en avslappnad och retoriskt duktig politiker, dessutom med stor humor. Jag gillar även det frihetliga spår som han allt som oftast återkommer till i sin retorik, så ock idag:

"Partiets grundinställning är annars att allt inte ska vara politik, och KD-ledaren ser partiet som ”politikens gränspoliser”.

– När vi tar oss an ett samhällsproblem ska vi alltid tänka ”Är det här över huvud taget en politisk fråga?” Vi blir lätt övermodiga när det gäller tron på politikens möjligheter att lägga allting till rätta och strömlinjeforma samhället, som gör att det finns små möjligheter för människor att leva sina liv på det sätt de vill."


Problemet är bara att Hägglunds parti inte lyckas leva upp till dessa vackra ord i handling, någonting som jag också skrivit om tidigare. Det är synd, för jag tror att Hägglund är någonting riktigt bra på spåret; någonting som en stor potentiell väljargrupp också eftersöker.

Jag tror att Kristdemokraterna, liksom för all del mitt eget parti, skulle må bra av att dels tuffa till sig i debatten och dels tänka mer varumärkesbyggande när det kommer till den egna politiken. Hägglunds idépolitiska och frihetliga anslag skulle vara en bra grund att bygga vidare på, men då måste man också våga vara konsekvent och framförallt låta dåliga förslag ligga kvar på hyllan - hur känslomässigt investerad man än må vara.

Ett exempel på sådana dåliga förslag är det från Kd:s valmanifest som Hägglund också olyckligt återkommer till idag: Att det ska vara olagligt att delta i och stödja ”rasistiska, kriminella och terroriststämplade organisationer”.

Förslagets rättsliga falluckor och högst problematiska risk för godtycklighet illustreras förtjänstfullt av Expressens respektive Amnestys kritik vid lanseringen av manifestet. För även om man försöker vässa ned kanterna är detta ett dåligt förslag. Medhjälp till eller främjande av brott genom "råd och dåd" är ju redan straffbart jml 23 kap BrB, och att utöka detta ansvar för deltagande i "brottsliga organisationer" förefaller från ett rättssäkerhetsperspektiv tämligen oklokt; en fråga som förövrigt redan prövats av en socialdemokratisk utredning från 2000-talets början, där kommittén också kommer fram till att något nytt och explicit straffrättsligt ansvar för "aktivt deltagande i organisationer som ägnar sig åt
brottslig verksamhet" inte bör införas (se SOU 2000:88).

----
Andra som bloggat:
Thomas Böhlmark, Peter Soilander

----
NB:
För kännedom skrevs detta inlägg den 5/1 men publicerades först idag eftersom jag råkade "spara som utkast" istället för att publicera, vilket först upptäcktes idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar