tisdag 2 november 2010

Sahlin grävde en gång en grop

28 oktober. Mona Sahlin kommenterar mitt under brinnande drev det faktum att Sofia Arkelsten låtit Shell betala för en studieresa som hon åkt på:

"- Hon visade prov på otroligt dåligt omdöme som riksdagsledamot."

"- Som politiker får det aldrig råda minsta tvivel om att inte går att köpas."

"Enligt Sahlin har hon själv aldrig gått med på att bjudas på en resa.
- Aldrig. Inbjudningar kommer ofta. Men antingen så tackar man nej, eller så betalar man."

19 - 24 oktober. Mona Sahlin låter sig, tillsammans med sin son, bjudas på två friplåtar per dag, fem av sex matchdagar under Stockholm Open. Hoppsan!

Sofia Arkelsten bjöds på en studieresa. Sahlin bjöds på underhållning, och lät även sin son dra nytta av hennes framskjutna position. Vem är det egentligen som visat prov på dåligt omdöme?

Sahlin förklarar via ett pressmeddelande att det är skillnad mellan att "närvara vid ett stort idrottsarrangemang" och att "ta emot en resa av ett multinationellt oljebolag som vill påverka i en politisk fråga". Jag håller med. Skillnaden är att det andra är nytta och det ena är nöje. Sahlin hävdar i och för sig att man som riksdagsledamot även ska "representera Sverige". Fair enough - men vad gjorde hennes son där i så fall? Och vad gäller invändningen att man kan bli påverkad i en politisk fråga, är det bara att läsa innantill det sista Sahlin skriver i sitt eget pressmeddelande: "Svensk idrott ska stödjas, även av oss politiker i riksdagen." Tjänster och gentjänster alltså?

Ärligt talat så vet jag inte om jag tycker att Sahlins bjudning kan klassificeras som muta, och jag tycker inte att det är speciellt intressant att spekulera i det - även om det i sig är mycket mer gränsfall än Arkelstens dito. Det är upp till åklagaren att avgöra om det var otillbörligt, och upp till S-väljarna att avgöra om de tycker att det är lämpligt av sin ledare att låta andra betala för eget nöje (vilket i sig är en intressant aspekt eftersom Sahlins svansföring i frågan ju annars brukar vara tämligen hög). Däremot så är det synnerligen pinsamt för Sahlin att hennes kastade sten blev en backfire. Gamla ordspråk håller längst.

----
I media: AB1, AB2, Exp1, Exp2, DN1, DN2, SvD
----
Andra som bloggat: Magnus Andersson, Gudmundsson, Tokmoderaten

2 kommentarer: