onsdag 24 november 2010

Per Ankersjös anförande i miljödebatten

Nedan följer för den intresserade borgarrådet Per Ankersjös anförande i miljödelen av budgetdebatten idag:

Ordförande, fullmäktige!

När min dator hemma känner att antivirusprogrammet är lite för gammalt så brukar det dyka upp en liten bubbla som talar om att det är dags att uppdatera.

Samma sak kan jag känna när jag läser utspel från vissa oppositionspolitiker, organisationer eller vinklingar i media.

Synen på miljöpolitik i Sverige i stort behov av uppdatering.

Miljöpolitiken som vi känner den bygger mycket på den gammaldags 70-talssynen. En fabrik producerar en vara. Ur skorstenen kommer skum rök. Röken visar sig vara skadlig. Man stiftar en lag som förbjuder röken och stänger fabriken.

Så fungerar det sällan i Stockholm idag, eller i klimatdebatten. Istället är det vi själva som medborgare eller konsumenter som står i fokus. Det är vi själva som väljer maten vi köper, som väljer inomhustemperaturen, som bestämmer hur länge vi duschar, som bestämmer vilken bil vi köper och hur vi kör den. Eller var vi åker med familjen på semester.

Och en familj kan man inte konstatera som farlig för miljön för att sedan lagstifta emot den och lägga ned den.

Och det är just det här som många aktörer inom miljöpolitiken har lite svårt att fatta. Det gamla sättet med ett ovanifrånperspektiv fungerar inte när det gäller människor och deras behov. I alla fall inte om man vill ha resultat.

Trots det kommer det varje vecka krav, förslag och idéer på nya lagar över hur vi ska antingen ta makt från kommuner eller detaljstyra människors liv in i detalj.

Enligt detta gamla synsätt är medborgare som inte sett ljuset ett miljöproblem som ska fixas.

Ordförande, fullmäktige. Så ser inte jag och majoriteten på situationen.

Vi måste ha en miljöpolitik som tar hänsyn till medborgarnas behov och faktumet att dom är olika.

Ett bra exempel på hur vi gör det är Norra Djurgårdsstaden. Vad än tidningarna skriver så handlar det inte om att lära de boende hur de ska leva sina liv. Det handlar om att från den sekund du sätter nyckeln i låset till din nya lägenhet i Norra Djurgårdsstaden, så har du per automatik blivit en mer miljövänlig och klimatsmart människa. Utan att behöva ändra livsstil. Tack vare miljövänligt byggande, smarta tekniklösningar och grön IT så kan man leva som tidigare och ändå vara betydligt mer miljövänlig än tidigare.

Det är SÅ vi ska göra det. Vi ska inte ändra VAD vi gör, utan HUR vi gör det. Vi uppdaterar till miljöpolitik 2.0.

Med en sådan syn förstår man också varför vi satsar fem miljoner på miljöbilsprojektet snarare än att förstöra tillvaron för dem som måste åka bil.

Med en sådan syn förstår man att både bilister och cyklister måste kunna samsas på våra gator. Medan vissa partier och organisationer skapar fientlighet och motsättningar mellan trafikslagen så arbetar vi för att ALLA trafikslag ska fungera. Därför kommer vi att satsa BÅDE på fler cykelbanor, bättre renhållning och snöröjning OCH att förbättra kommunikationen mellan staden och cyklisterna.

Med en sådan syn är det naturligt att fortsätta samarbeta med både medborgare, företag och även internationellt när det gäller klimatpolitiken. Inte för att skriva människor på näsan, utan för att samarbeta och sprida kunskap. Till det här avsätter vi speciella pengar, både hos miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsmiljörådet.

Vår syn på miljöpolitiken är att den ska bedrivas i stadens alla förvaltningar, nämnder och styrelser. Miljöfrågor är också mer än bara Miljöförvaltningens verksamhet, men det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som har kompetensen och ska därför vara expertnämnd när det gäller miljöfrågor. Det gäller inte minst i energieffektiviseringsfrågor där vi nu finansierar Energicentrum för 2011.

Vi kommer också att inrätta Stadsmiljörådet nästa år, med egen budget och egen personal. Men själva syftet med stadsmiljörådet är att dels vara nämnds- och förvaltningsövergripande och dels hantera frågor som stockholmarna ofta betraktar som just miljöfrågor, som exempelvis program, för cykling och parker.

När det gäller grönområden så har vi kommit överens om att inrätta två naturreservat under mandatperioden.

Ordförande, fullmäktige. Stockholm är under 2010 miljöhuvudstad i Europa. Med den här budgeten och med ett nytt synsätt på miljöfrågorna, där vi arbetar MED medborgarna istället för att misstro dem, är jag övertygad om att vi kommer att vara en miljöhuvudstad i Europa för lång tid framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar