fredag 26 november 2010

Miljöpolitik 2.0 i Norra Djurgårdsstaden


Klipp från dagens Metro (bara online som pdf).


I dagens metro (bild ovan) förtydligar borgarrådet Per Ankersjö att pilotprojektet Norra Djurgårdsstaden inte handlar om att tvinga människor att leva på ett visst sätt.

Ankersjö talade även om projektet i sitt anförande i miljödelen av budgetdebatten i onsdags. Ankersjö sa då följande om Norra Djurgårdsstaden och den miljöpolitik som han har för avsikt att driva i Stockholm (hela anförandet kan du läsa här):

"Vi måste ha en miljöpolitik som tar hänsyn till medborgarnas behov och faktumet att dom är olika.

Ett bra exempel på hur vi gör det är Norra Djurgårdsstaden. Vad än tidningarna skriver så handlar det inte om att lära de boende hur de ska leva sina liv. Det handlar om att från den sekund du sätter nyckeln i låset till din nya lägenhet i Norra Djurgårdsstaden, så har du per automatik blivit en mer miljövänlig och klimatsmart människa. Utan att behöva ändra livsstil. Tack vare miljövänligt byggande, smarta tekniklösningar och grön IT så kan man leva som tidigare och ändå vara betydligt mer miljövänlig än tidigare.

Det är SÅ vi ska göra det. Vi ska inte ändra VAD vi gör, utan HUR vi gör det. Vi uppdaterar till miljöpolitik 2.0."


I ovan nämnda Metroartikel kritiserar även Timbros VD Markus Uvell de avsnitt i planen för Norra Djurgårdsstaden som handlar om visionen för de boendes livsstil. Och det är bara att hålla med. För även om denna del bara är just en vision, och ett mycket litet stycke av en ganska stor plan som framförallt handlar om tekniska lösningar, så är det ändå ett steg över gränsen. Därför är det utmärkt att Ankersjö är så tydlig med att dessa delar är olyckliga och betonar att fokus ska ligga vid de tenkiska lösningarna och innovationerna i stadsdelen.

För den politiska lösningen ligger inte i att tvinga människor att byta livsstil. En sådan modell är snarare kontraproduktiv. Nej, det handlar istället om att se till att de tekniska lösningarna i sig är energismarta och att det är lätt att vara miljövän. Resten är faktiskt upp till dig och mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar