fredag 12 november 2010

Den personliga integriteten är nyckeln till framtiden


I en ledare i the Economist beskrivs möjligheterna med framtidens teknik - "smart systems" - och ska man lite på ledarskribenten är det verkligen en ljus framtid vi går till mötes. Men, slås det fast, med detta följer också en parallell, mörkare sida: Mer komplex teknik och mer data att processa innebär mindre integritet.

Artikeln avslutas därför med slutsatsen att möjligheterna med framtidens teknik är avhängig att systemen är transparenta och att den enskilde själv tillåts förfoga över sin integritet. Annars kommer tekniken med alla dess fördelar aldrig att accepteras.

Det är tänkvärda ord i dessa digra tider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar