fredag 15 oktober 2010

ELDR: Gör Datalagringsdirektivet frivilligt!

Jag befinner mig just nu i Helsingfors på ELDR:s (Europas liberala parti) årliga kongress. Inför kongressen hade Centerpartiet föreslagit en resolution om Datalagringsdirektivet. Syftet med resolutionen är att sätta press på kommissionen inför översynen av DLD genom att lyfta fram de argument som talar mot lagstiftningen samt trycka på den kompromisslösning som Centerpartiet föreslagit.Resolutionen i sin helhet:Resolution on the Data Retention Directive

Notes that:

- The Data Retention Directive (
Directive 2006/24/EC) was adopted March 15 2006 by the European Parliament and the Council and should have been implemented by the Member States before March 15 2009;

- The Data Retention Directive stipulates that Member States shall ensure that providers of publicly available electronic communications services or of a public communications network are obligated to retain the data on communication for a period of six months to two years;

- The Commission no later than 15 September 2010 shall submit to the European Parliament and the Council an evaluation of the application of the Data Retention Directive and its impacts, with a view to determining whether it is necessary to amend the provisions of the Directive;

Recognizes that:

- Under article 8 of the European Convention on Human Rights, everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence;

Recalls:

- The ELDR resolution "
The citizen's right to free communication and freedom of expression in an online world" of November 2009, where the member parties were encouraged to abolish the Data Rentention Directive;

- That the European Court of Human Rights on December 4 2008 in the case of
S. and Marper v. The United Kingdom held that the retention of personal data of persons suspected but not convicted of offences was in violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights;

- That the High Courts of eg.
Germany and Romania have rejected the implementations of the Data Retention Directive;

- That the High Courts of eg.
Sweden and Ireland has asked the European Court of Justice for a preliminary ruling on the Data Retention Directive;

- Recalls that the European Court of Justice on January 29 2008 in the case C-275/06, productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU, held that the Member States were not obliged to explicitly implement all provisions of, inter alia, Directive 2004/48/EG, since the Members States must find a fair balance between the competing public and private interests when implementing a directive;

- Notes with concern that citizens’ right to free communication, integrity and respect for his private life and communication in a digital world are being increasingly limited;

- Stresses that the right to respect for everyone’s private life and communication is a fundamental right, and that there shall be no interference by a public authority with the exercise of these rights except such as is proportionate, in accordance with the law and is necessary in a democratic society;

- Firmly believes, since the Data Retention Directive stipulates that personal data on communication shall be retained for all citizens, not only those suspected for an offence, for a significant amount of time, that the Directive fails to strike a fair balance between the public interest and the citizens’ right to respect for his private life and communication;

- Calls on the Commission to revoke the Data Retention Directive, or alternatively to suggest an amendment of the Data Retention Directive in line with the ruling of the European Court of Justice in case C-275/06, rendering the implementation of the Data Retention Directive voluntarily for the Member States.Jag själv försvarade vår resolution under förarbetet i en av kongressens work groups under gårdagen, och idag i plenum intog Lena Ek podiet för att mana på våra systerpartier i Europa att stödja resolutionen. Uppenbarligen gjorde Ek bra ifrån sig eftersom det slutade med att inte någon delegation röstade emot.

Med en rungande majoritet ställde sig således Europas liberala partier bakom vår linje i DLD - att Kommissionen antingen ska dra tillbaka direktivet eller göra det frivilligt för medlemsstaterna att implementera. På så vis skulle vi i Sverige kunna välja att avstå från implementeringen, vilket ju inte är möjligt idag eftersom vi är skyldiga att införa direktivet hur gärna vi än skulle vilja låta bli.

Genom att vi nu har Europas liberaler bakom oss har vi alltså kommit ett steg närmare vårt mål om frivillighet. Med andra ord en liten men mycket viktig delseger i kampen mot DLD.
----
Update 16/10: Jag noterar att DN nu också har skrivit om våra framgångar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar