fredag 22 oktober 2010

Afghanistan: Sahlin måste sluta gömma sig bakom Ohly

Tidningen Fokus menar i sitt senaste nummer att de fredsbevarande insatserna i Afghanistan i själva verket är ett krig som drivs av överbefälhavarens egna intressen. Helt sonika konkluderar man temaartikeln med att:

"Alla ska sluta upp bakom Sverker Göransons krig."


Det kan vara den mest osmakliga kommentar till Afghanistaninsatsen jag har läst. Skämmes ta mig fan. Snacka om att reducera någonting så stort och svårt och viktigt till kvällstidningsnivå. Snacka om att inte alls förstå vad det handlar om.

Någon som däremot vet vad det handlar om är Gustaf Fahl, chef för FS 19 på plats i Afghanistan. I total kontrast till Fokus temaartikel skriver Fahl på brännpunkt om just precis det som Afghanistandebatten borde handla om: Varför vi är där och vad priset av en reträtt skulle vara.

Men Vänsterpartiet bortser från detta och vill att Sverige ska lämna Afghanistan med en gång. Motiveringen är att säkerhetsläget har försämrats. Det är med andra ord för farligt. Istället vill man att vi bara ska satsa på bistånd. Den naivitet som präglar Vänsterpartiets försvars- och utrikespolitik är helt ofattbar. För finns det någon förutom Lars Ohly med kamrater som tror att en fullskalig reträtt inte skulle leda till att flickskolorna bränns, förtrycket återvänder och biståndet försnillas?

När obekräftade källor sedan uppger att Alliansen är beredda att göra vissa eftergifter för att få med Vänsterpartiet på en bred politisk uppgörelse, väljer Lars Ohly att spotta i regeringens utsträckta hand. Hans kommentar till dessa uppgifter kan knappast betraktas som förhandlingsfrämjande eller diplomatisk:

"Verkligheten har visat att regeringen hade fel och att vi hade mer rätt än dem när vi lade vår rödgröna överenskommelse. När de nu förflyttar sig i riktning mot oss så bekräftar de detta."

Det är därmed hög tid för Mona Sahlin att sluta gömma sig bakom Lars Ohly. Att han inte är förmögen att ta ansvar vet vi sedan tidigare. Men någon form av ansvarskänsla måste man ha som partiledare för Sverige största parti. Om inte annat så för afghanernas skull. Eller har hon redan glömt sina egna slutsatser från besöket i Afghanistan...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar