onsdag 15 september 2010

Så blåste Naturskyddsföreningen TT

Igår skickade TT ut ett telegram med innebörden att Centerpartiet har bytt fot i fråga om uranbrytning. Nyheten har lokalt fått tämligen stor spridning.

TT:s telegram bygger helt och hållet på det pressmeddelande som Naturskyddsföreningen gick ut med igår. Utdrag ur pressmeddelandet:

Två av tre centerkandidater mot ett uranförbud
Steg för steg öppnar Centerpartiet för att tillåta uranbrytning i Sverige. Inför valet 2006 ville partiet förbjuda uranbrytning. Under mandatperioden har Centerpartiets ledamöter i riksdagen röstat ner förslag om förbud. När nu Naturskyddsföreningen frågar partiets riksdagskandidater om de vill ha ett förbud mot uranbrytning svarar endast 33 procent ja. [...]
– Centern och Kristdemokraterna tycks svänga i linje med att de öppnat för mer kärnkraft i Sverige. Riksdagens energibeslut gör att dagens kärnkraftverk kan bytas mot dubbelt så stora anläggningar som kräver dubbelt så mycket uran och ger dubbelt så mycket avfall. Nu riskerar uranbrytning följa i nästa steg, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens slutsatser bygger på en enkätundersökning som skickats ut till 494 toppkandidater i Sverige, varav 280 svarade (56,7 % svarsfrekvens).

Undersökningen bestod av en fråga med tre svarsalternativ:

"Anser du att Sverige ska införa ett lagstadgat förbud mot uranbrytning i vårt land?"

 • Ja
 • Nej
 • Tveksam/Vet ej/Vill ej svara

Av 31 tillfrågade Centerpartister svarade 21 på frågan (svarsfrekvensen 67,7 % är något högre än genomsnittet). Deras fördelning mellan svarsalternativen är följande:


Ja: 7 st (33,3 %)
Nej: 9 st (42,8 %)
Tveksam/Vet ej/Vill ej svara: 5 st (23,8 %)

Naturskyddsföreningen drar av detta underlag slutsatsen att "två av tre Centerpartister är emot ett uranförbud". Man behöver inte ens ha läst en enda högskolepoäng i statistik för att kunna räkna ut att denna slutsats är felaktig. Vad Naturskyddsföreningen har gjort är att man har räknat samman "Nej till förbud" med "Vet ej-klustret". Något spår av denna kreativa beräkning finns dock inte i pressmeddelandet.

Baserat på sin egen felaktiga slutsats tar Naturskyddsföreningen det hela ett steg till när man direkt påstår att Centerpartiet därmed "öppnar för att tillåta uranbrytning i Sverige". Oaktat om Naturskyddsföreningen nu skulle haft rätt i sitt påstående att två av tre Centerpartister är emot ett lagstadgat uranförbud i Sverige, saknar Naturskyddsföreningen ändå stöd för detta påstående.

Kandidaterna hade nämligen möjlighet att kommentera sina svar. Det gjorde också åtta av de fjorton Centerpartister som svarade "Nej" eller "Vet ej". Dessa kommentarer var (något kortade):
  • "Stärk kommunala vetot"
  • "Jag tycker att det är viktigt med det kommunala vetot som nu finns, det är viktigt med lokalt självbestämmande"
  • "Jag vill inte ha uranbrytning i Sverige"
  • "Jag vill inte bryta uran i Sverige. Det viktiga är att det finns ett kommunalt veto så att uranbrytningen kan stoppas lokalt"
  • "Vi har ett kommunalt veto. Centerpartiet har alltid verkat mot uranbrytning där vi har haft ett inflytande."
  • "Det kommunala vetot är och ska vara fortsatt starkt."
  • "Vi ska ha en mycket stark lagstiftning på området och det kommunala vetot ska finnas kvar. Kommunerna ska få mer att säga till om även rörande provborrning och prospektering."
  • "Det räcker med det kommunala vetot."
Naturskyddsföreningen vet givetvis att det redan idag finns en möjlighet för kommunerna att stoppa uranbrytning genom att utnyttja det kommunala vetot. Ett nej till lagstiftning mot uranbrytning på nationell nivå innebär inte att man är för uranbrytning i Sverige. Det kan faktiskt innebära att man vill värna den kommunala självbestämmanderätten. Och hade Naturskyddsföreningen gjort en ärlig analys av det underlag man förfogar över, hade de också kommit fram till att så är fallet. Istället valde de att ljuga om resultatet och förtiga de uppgifter som talade emot deras slutsatser i pressmeddelandet.

16 kommentarer:

 1. Vad som är märkligt är att Naturskyddsföreningen inte verkar vara intresserade av naturen. I så fall skulle de förstås försöka påverka centerpartiet i deras riktning. Nu försöker de i stället "sätta dit" centern till varje pris.

  Min enda slutsats är att Naturskyddsföreningen tyvärr inte är intresserade av att driva sin politiska agenda framåt - utan främst intresserade av att det ska gå dåligt för centern (och alliansen).

  Det är lite tråkigt tycker jag.

  SvaraRadera
 2. SNF = (mp):s 3:e språkrör...

  SvaraRadera
 3. Nja, det stämmer inte riktigt att Naturskyddsföreningen är ute efter att sätta dit Centern. Syftet är att sätta press på politiker oavsett parti att fatta rätt beslut.

  SvaraRadera
 4. I just detta fall verkar saken märklig, men överlag är ju Naturskyddsföreningens syfte att verka miljöfrämjande. Föreningen lär alltså kritisera alla antigröna politiker, oavsett partifärg.

  SvaraRadera
 5. Hej! Jag håller med om att det är en märklig glidning de gör, från en massa vet ej till nej.

  Däremot är förbud mot uranbrytning inte i närheten av detsamma som kommunalt veto. Med kommunalt veto kan en kommun säga ja. Då bedrivs uranbrytning i Sverige, vilket är omöjligt med ett förbud. Alltså är det inte samma sak. På den punkten har de ju rätt.

  Men ett par frågor måste jag ställa. Vad handlar det där om att C-ledamöter röstat emot förbud om? Stämmer det?

  Och detta låter kanske konstigt när det kommer från mig, som definitivt inte vill ha någon kärnkraft, men vore det inte ganska inkonsekvent att acceptera kärnkraften men inte uranbrytningen? Som jag uppfattar saken så har ju C accepterat båda, i och med att nya reaktorer ska tillåtas och att det inte får bli något förbud mot brytning. Det är faktiskt konsekvent. Eller?

  SvaraRadera
 6. Calandrella: I just detta fall verkar saken märklig, men överlag är ju Naturskyddsföreningens syfte att verka miljöfrämjande. Föreningen lär alltså kritisera alla antigröna politiker, oavsett partifärg.

  Jo men vem gav SNF mandat att bestämma vilka som är "anti-gröna"? De blir jury, domare och opinionsbödel i ett utan att vi vet vilka intressen som styr dem och på vilka grunder de fattar dessa beslut. Som Broman påpekar här så förekommer det märkligheter där man väljer bort att redovisa kommentarer som visar på en helt annan bild än att Centern skulle vara för att riva upp det kommunala vetot.

  SvaraRadera
 7. Hej Albin,
  det är positivt att du läser våra pressmeddelanden och dessutom visar både siffror och citat från dem. Vi drar slutsatser som du kanske inte håller med om, men vi redovisar också väldigt öppet precis vad vi baserar våra slutsatser på. Vi är ingen myndighet, utan en ideell organisation med 1cirka 78 000 medlemmar runt om i landet som sympatiserar med olika partier. Vi vill inte vill ha kärnkraft eller utanbrytning.
  Vi gör allt för att påverka alla partiers miljöpolitik i den riktning som vi vill

  Det finns självklart statistiska brister i vårt underlag, men de är öppet redovisade. Dock undviker du att nämna det som är en viktig poäng i vår redovisning. Inför varje val gör vi en enkät där partierna centralt tar ställning i miljöfrågor som vi tycker är viktiga.
  Inför förra valet 2006 tog de ställning till detta:
  Uranbrytning
  Bakgrund: Idag bryts inget uran i Sverige. Det sker framför allt i Sydafrika, Kanada,
  Ryssland och Australien med omfattande effekter på hälsa och miljö som följd. Men
  allt eftersom uranpriset höjts till dagens nivå, vilket är ca 400 procent högre än det
  var år 2000, har intresset från olika prospekteringsföretag ökat dramatiskt. Ca 15
  procent av världens urantillgångar finns i Sverige och just nu pågår prospekteringar
  runt om i vårt land.

  Naturskyddsföreningens krav: Uranbrytning ska förbjudas i Sverige.

  Detta höll då Centerpartiet med om och fick en "grön" positiv markering i vår sammanställning av vilka frågor som olika partier höll med oss om, en hjälp för väljarna.
  Läs mer om detta här:
  http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/val2010/valgranskning/
  (för detaljer, se bilagorna i högerkanten).

  Om fler av de politiker som idag representerar Centerpartiet som kandidater till riksdagen tycker annorlunda än partiets hållning utåt förra valet, tycker vi att det är en intressant upplysning, inte minst flr alla som funderar att rösta på Centerpartiet. Än finns det ju lite chans att debattera och påverka sina politiker - och välja den man tycker står för bäst politik. Och visst är det väl också så att ett partis riksdagspoltik påverkar dem som är verksamma i kommunerna? På samma sätt som, exempelvis, ett starkt motstånd mot uranbrytning på lokalplanet bör påverka riksdagsledamöternas åsikter och agerande?

  Om du tycker att miljöpolitik är viktig, ta debatten med dina politiker. Om du tycker att journalisterna inte på ett rättvist sätt redovisar det vi, Naturskyddsföreningen säger, diskutera med dem. Vi har INTE en partipolitisk agenda. Vi spetsar till vårt budskap för att lyfta miljödebatten i valrörelsen. Därför är det bra att också du och andra diskuterar här. Vi försöker visa vad som är bra och dåligt inom alla partiers miljöpolitik och redovisar de vi gör så öppet vi kan.

  Eva-Lena Neiman, t f presschef Naturskyddsföreningen

  SvaraRadera
 8. Eva-Lena:

  Du svarar inte på frågan varför ni buntar ihop de som svarar "Nej" med dem som svarar "Vet ej". Detta är den huvudsakliga kritiken. Du skriver att de statistiska bristerna är "öppet redovisade".

  Var någonstans framgår detta i er undersökning och ert pressmeddelande?

  Om ni nu vill i alla fall försöka framstå som partipolitiskt obundna, vore det inte bättre att undvika statistiska brister?

  SvaraRadera
 9. Eva-Lena Neiman: Vi gör allt för att påverka alla partiers miljöpolitik i den riktning som vi vill

  Ja... sant som det är sagt... ni gör allt ni kan för att påverka dem i den riktning ni vill.

  Frågan är då hur vi kan lita på att det som ni vill är bäst för miljön och för Sverige. Hur vet vi att det som ni vill är:

  - vetenskapligt förankrat?
  - fritt från egenintressen?
  - fritt från svågerpolitik?
  - fritt från personliga åsikter?
  - fritt från fördomar?

  Du påstår att ni redovisar alla uppgifter öppet, och även om det är formellt sett korrekt i det här fallet vet vi att i praktiken är det extremt få som faktiskt går in och läser råmaterialet på det sätt som Broman här har gjort. Jag gissar att i andelar räknat så är det troligtvis mindre än en (1) person som gör det på tusen som läser pressmeddelandet.

  För att få hela bilden måste man alltså släppa tidningen, ta datorm, gå till SNF's hemsida, leta upp pressmeddelandet där och ifrån den klicka sig in på enkätundersökningen och där tugga sig igenom alla kommentarer.

  Det blir lite Liftarns Guide Till Galaxen över det hela:

  - Men planerna fanns utställda...
  - Utställda? Jag blev tvungen att gå ner i källaren för att få se dem.
  - Där ligger utställningsavdelningen.
  - Jag var tvungen att ta med mig en ficklampa.
  - Det var väl fel på lyset.
  - Det var fel på trappan också. Den var borta.
  - Men ni hittade planerna, eller hur?
  - Jotack, dom fanns utställda längst ned i ett låst arkivskåp som stod inställt i en före detta toalett, med en skylt på dörren det det stod Varning för leoparden.

  SvaraRadera
 10. Nu gör Naturskyddsföreningen någon slags medgivande:

  http://twitter.com/naturskyddsf/status/24649306446

  SvaraRadera
 11. Tack alla som har kommenterat här!

  Eva-Lena, det hedrar mig att ni uppmärksammat min bloggpost och att ni tar er tid att kommentera. Jag blir dock inte så mycket klokare av det du skriver:

  "Det finns självklart statistiska brister i vårt underlag, men de är öppet redovisade."

  Står du alltså för att det var medvetna felaktigheter i ert pressmeddelande? I så fall är det ju ganska allvarligt.

  Jag tycker att det är självklart att samtliga politiska partier ska granskas utifrån alla tänkbara håll och kanter. Men sådana granskningar måste ju i så fall hålla sig till sanningen, håller du inte med?

  Jag har mig veterligen i inlägget varken hävdat att ni är en myndighet eller att ni har en partipolitisk agenda? Jag har vänt mig mot att ert pressmeddelande inte har stöd i er undersökning - och ett sådant krav borde man väl kunna ställa även på en ideell organisation utan partibundenhet?

  Avslutningsvis saknar jag svar på det som denna bloggpost faktiskt handlar om, och det hoppas jag att du kan återkomma kring:

  Anser du att Naturskyddsföreningen har stöd i undersökningen för att "två av tre Centerpartister är emot uranförbud" och att "Centerpartiet steg för steg öppnar för att tillåta uranbrytning i Sverige"?

  SvaraRadera
 12. Såg nu Henriks kommentar ovan.

  Om det är så att Naturskyddsföreningen medger att pressmeddelandet var felaktigt borde det kanske även komma en offentlig rättelse och rent av en ursäkt...?

  SvaraRadera
 13. "Inget är nytt under solen!"

  Det är som med LO, som det är med Naturskyddsföreningen, partierna (S)och (Mp) premieras framför det huvudsakliga syftet:

  i)tillvarata medlemmarnas intressen, och
  ii)värna naturen.

  //Bredsy

  SvaraRadera
 14. Föreningens hela syfte är förstås att ha en agenda. Ovanstående kommentatorer missar att det är TT som har ansvaret att kontrollera de uppgifter som går ut.

  Det där med att slå ihop kategorier är för övrigt inget nytt.. nån som minns kärnkraftsomröstningskuppen?

  SvaraRadera
 15. Nicklas,

  Fast Naturskyddsföreningen har väl ändå ett ansvar för att inte gå ut med falsarier? Jag håller med om att TT klantade sig, men det ursäktar väl ändå inte det oseriösa sätt som Naturskyddsföreningen hanterar sin udersökning?

  SvaraRadera
 16. När Naturskyddsföreningen blir uppenbart partipolitiskt partisk så förlorar de (tyvärr) i inflytande. Jag vill gärna ha väldigt starka miljöorganisationer i Sverige för att sätta press på konsumenter, politiker och företag.

  Men när de agerar på ett sånt här sätt förlorar de i inflytande. Och sviker deras medlemmars miljöintresse. Tråkigt.

  SvaraRadera