söndag 5 september 2010

Partiledarutfrågningen: Betyg på Lars Ohly

Vänsterpartiets Lars Ohly var näst på tur att grillas av Anna Hedenmo och Mats Knutson. Men så mycket till grillning blev det inte. Detta var programledarparets absolut blekaste insats hittills. Ohly var skicklig på att glida undan svåra frågor genom att istället prata ideologi, men programledarna gav Ohly mycket friare tyglar än tidigare och var absolut inte så ihärdiga som de tidigare varit.

Utfrågningen började med Afghanistan, där Ohly argumenterade starkt för att insatserna varit fruktlösa och för vänsteroppositionens överenskommelse att ett svenskt tillbakadragande ska påbörjas redan i början av nästa år. Ohly klarade denna första frågeställning bra, men jag tycker nog att han kom undan allt för lätt.

Överlag klarade sig Ohly mycket bra, just eftersom han hela tiden tilläts glida in på ideologiska spår. Dessutom backade han från flera tidigare uttalanden där det hade kunnat bli jobbigt för honom, och avväpnade på så vis tämligen skickligt Hedenmo och Knutson. Bland de frågor där Ohly slirade något fanns föräldraförsäkringen (som han dock lyckades avvärja genom att börja tala om bröstpumpar), kompromissförmågan hos vänsteroppositionen (där Ohly gång på gång tvingades erkänna nya politikområden där de inte lyckats komma överens) och skattesystemet (Ohly backade dock från sitt tidigare uttalande om särskild skatt på elitidrottare, och kom därmed undan tämligen smärtfritt trots en tämligen rörig argumentation).

Det intressanta inför denna utfrågning var hur lojal Ohly skulle vara mot sina vänsterkamrater. Sammanfattningsvis får man nog konstatera att Sahlin kan pusta ut. Ohly poängterade flera gånger att han fått backa och att han stod bakom kompromisserna. Däremot medgav han på ett tydligare sätt än hans oppositionskamrater att de inte är överens i flera frågor, och han stängde absolut inte dörren för skattehöjningar under kommande mandatperiod (snarare tvärt om).

Lars Ohly skötte sig alltså mycket bra. Han var avspänd, gav ett uppriktigt intryck och var väldigt ideologisk. Hade utfrågarna bara varit tuffare hade detta mycket väl kunnat bli den första femman. Men eftersom Ohlys insats måste ställas i relation till "utmaningen", får han nöja sig med ett något lägre betyg.

Betyg: En fyra

----
Tidigare betyg: Mona Sahlin - en svag tvåa, Jan Björklund - en fyra, Göran Hägglund - en trea, Fredrik Reinfledt - en stark fyra

----
I media: AB 1, AB 2, Svd 1, Svd 2, DN, Exp 1, Exp 2, Exp 3, Exp 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar