torsdag 23 september 2010

I'm in denial

Tjugosex röster. Det är allt som skiljer Alliansen från egen majoritet. Nitton i Göteborg och sju i Värmland. Tjugosex röster. Det är helt ofattbart.


Tjugosex röster. Det är 0,0004 % av det totala antalet avlagda röster i riksdagsvalet 2010. Ändå motsvarar dessa tjugosex röster, eller fyra tusendelars promille, två mandat i riksdagen. Det är uppenbart att det svenska valsystemet lider av grova fel. Det är uppenbart att det svenska valsystemet måste göras om för att undvika dylika obilliga resultat i framtiden. Problemet är att grundlagen då måste ändras, vilket (i) innebär att det tidigast kan ske inför 2018 års val, och (ii) är föga troligt att det kommer att ske till dess eftersom en grundlagsreform precis har genomförts. Men nu har vi det valsystem vi har i Sverige och då är det viktigt att allt går rätt. Marginalerna tillåter inte misstag.


Tjogusex röster. Sällan har räkningen av onsdagsrösterna varit så spännande och så viktig som i år. Sällan har en enstaka röst, eller ett enstaka misstag, kunnat ha sådan betydelse. Därför är det helt oacceptabelt att rapporter om misstag vid rösträkningen nu börjar dyka upp i media. I Arvika har 50 röster som misstänks vara ogiltiga behandlats på ett sådant sätt att deras giltighet inte kan omprövas. Med tanke på att det bara skiljer sju röster i Värmland kan det vara ett avgörande misstag. I Halmstad har man glömt vidarebefordra över 600 förtidsröster till olika valkretsar runt om i landet. De kan därmed inte läggas till valresultatet. 600 personer som nekas sin rätt att rösta på grund av slarv. Och bland dem kan de avgörande rösterna finnas. Det är fullständigt oacceptabelt. Det får bara inte hända.


Tjugosex röster. Fyra tusendelars promille. Femtio sumpade och sexhundra bortslarvade röster. Två mandat. Valresultatet måste överklagas. Till dess, I'm in denial.

----

I media: AB 1, AB 2, AB 3, DN 1, DN 2, DN 3, Exp 1, Exp 2, Exp 3, Exp 4, Exp 5

----

Update kl 13:00: SvD meddelar nu att det i själva verket rör sig om 800 röster i skillnad. Det spelar ingen roll. Min slutsats att valsystemet för framtida vals skull bör ändras och att resultatet med anledning av misstagen bör överklagas kvarstår. Så även faktumet att jag är in denial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar