onsdag 8 september 2010

EP kräver öppenhet i ACTA-förhandlingarna

Europaparlamentet har nu genom en skriftlig förklaring krävt öppenhet i ACTA-förhandlingarna. Det är ett gott initiativ. En annan viktig del i förklaringen är kravet att principen om mere conduit inte får tummas på, och med tanke på debatten i USA är detta viktigt att lyfta fram.

Passus: Ett klargörande i sammanhanget torde vara på sin plats med anledning av Europaportalens rapportering. Europaportalen skriver att parlamentet har tagit ställning för nätneutralitet, vilket alltså är ett missförstånd. Det är principen om mere conduit som förklaringen tar sikte på, inte nätneutraltitet.

Läs mer hos HAX och Christian Engström.

----
Update 9/9: Jag ser nu att Europaportalen har ändrat sin artikel och hänvisar numera till mere conduit och inte nätneutralitet - bra att de uppmärksammade det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar