torsdag 26 augusti 2010

Som man frågar får man svar

Essingeledens trafikinfarkter - snart ett minne blott?


Idag har det kommit två opinionsundersökningar rörande förbifart Stockholm.

I Synovate/DN, där det mätts huruvida stockholmarna är positivt eller negativt inställda till förbifarten, svarade 74 % att de är positiva, mot 10 % som uppger att de är negativa.

I Miljöpartiets Demoskopmätning, där valet istället ställdes mellan kollektivtrafik eller "en ny motorväg", uppgav 51 % av stockholmarna att de skulle välja en utbyggd kollektivtrafik, medan 40 % uppgav att motorvägen var viktigare.

Det är inte så konstigt att resultatet skiljer sig så mycket åt. Miljöpartiets undersökning utgår nämligen från deras verklighetsfrånvända världsuppfattning: Att det är antingen eller som gäller. Men Stockholmarna har faktiskt ett tredje alternativ - det som Miljöpartiet mörkar.

Alliansen i Stockholms län har iscensatt ett program där 100 miljarder kronor satsas på infrastruktur i länet - varav hälften på kollektivtrafik. Jag undrar hur Miljöpartiets undersökning hade sett ut om man hade tillfogat det faktiska alternativet "både och"..?

----
Andra som bloggat: Magnus Andersson

1 kommentar:

  1. Det är klart att de inte ställer det tredje alternativet. Så verklighetsfrånvända är de egentligen inte, men de är tillräckligt smarta att inse att de inte skulle få det svar de behöver för att driva igenom sin politiska linje.

    I den här frågan handlar mer om deras politiska ideologi: att man inte ska satsa på denna typ av infrastruktur. Men det är inte ett argument som går hem hos väljarkåren.

    SvaraRadera