måndag 16 augusti 2010

Det finns en skillnad mellan Tut och Rut - undrar om (S) har tänkt på det?

Jämtin och Batljan skriver idag på DN-debatt om att Socialdemokraterna "vill underlätta" för ett antal tjänster i tunnelbanemiljö. Syftet är att få människors vardagspussel att gå ihop. De tjänster som nämns känns mycket väl igen från RUT-avdraget - ni vet det avdrag som Socialdemokraterna utnämnde till "pig-avdraget" och som de med näbbar och klor slåss för att avskaffa.

Det mest anmärkningsvärda i artikeln är att man vill låta resenärerna få hjälp av en "butler" med lite allt möjligt. Frågan man därmed med fog kan ställa sig är varför det enligt Sosselogiken är rätt och riktigt att underlätta för "Tunnelbanenära tjänster" (TUT) men inte "Hushållsnära tjänster" (RUT)? Är det ena jobbet finare än det andra? Logiken, eller snarare bristen på logik, känns igen från Socialdemokraternas ställningstagande mot RUT men för ROT. Jonas Morian lämnar en ytterst läsvard reflektion i detta sammanhang.

Det börjar onekligen bli hög tid för Socialdemokraterna att förklara sig. Den springande punkten är ju nämligen att avdrag (eller motsvarande "underlättnad" - vi vet ju inte vad Socialdemokraterna exakt vill med TUT) är acceptabelt i mansdominerande yrken men inte i kvinnodominerande diton - till och med när det är samma typ av tjänster som avses. Könet på tjänsteutövaren kan väl ändå inte vara den avgörande faktorn för Socialdemokraterna? Eller...?

Magnus Andersson har skrivit två bra repliker, i Newsmill och i Aftonbladet.

I media: Exp, SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar