fredag 30 juli 2010

Ankersjö siktar högt


Stockholmscenterns ordförande, Per Ankersjö, intervjuas idag i SvD. Reportaget handlar om en förhoppningsvis viktig kommunal valfråga: Hur vill vi att Stockholm ska utvecklas som stad?

För Centerpartiet i Stockholm är svaret givet. Om man värnar om en dynamisk stad med grönområden och effektiv kollektivtrafik, som samtidigt växer och gör det möjlig för de människor som vill att flytta till staden, då måste det också byggas på höjden. Stockholm har fantastiska möjligheter att mixa det gamla med det nya. Tyvärr är det fortfarande allt för många politiker med visionerna i backspegeln som agerar bromsklossar, med onödiga kostnader för skattebetalarna, ödesdigra konsekvenser och bostadsbrist till följd.

Ankersjö blickar däremot framåt. Han siktar högt. Vill också du vara med och göra Stockholm till en modern stad där det finns plats för alla, utan att för den sakens skull göra avkall på stadens grönområden? I så fall förtjänar Ankersjö ditt kryss i kommunvalet. Mitt har han redan.
----
Andra som bloggat: Helen Törnqvist

2 kommentarer:

 1. Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

  Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

  Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

  Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!

  SvaraRadera
 2. Hej tryggve,

  Tack för din kommentar. Medlemmarna av en bostadsrättsförening har redan idag möjlighet att kräva den insyn som behövs. Enligt Lagen om Ekonomiska föreningar 7:11 har varje medlem rätt att begära ut uppgifter som rör föreningen, och vill man förtydliga detta inom föreningen kan man alltid föra in ännu striktare skrivelser i föreningens stadgar.

  Jag är av princip emot mer tvingande lagstiftning än vad som behövs. Det bästa är i alla lägen att låta medlemmarna själva bestämma så mycket om sin förening som möjligt.

  SvaraRadera