torsdag 27 maj 2010

USA far(s)en fortsätter: Sahlin kör över Ahlin


Klippet är från dagens Metro papperstidning.

Det har blivit några inlägg om den Socialdemokratiska kapitulationen inför Vänsterpartiets utrikespolitik nu. Urban Ahlin försökte, troligitvis mot bättre vetande, släta över det hela på Newsmill härom dagen. Staffan Danielsson bemöter idag Ahlins märkliga bortförklaringar, också det på Newsmill.

Igår mötte Ahlin utrikesminister Carl Bildt i SR Studio 1. Det var nästan så att man tyckte synd om Ahlin. Han försökte febrilt klamra sig fast vid sin ståndpunkt att det inte handlar om militärbaser, utan om kärnvapen:


Ahlin: "Nu står det ju inte [att USA ska avveckla alla sina militärbaser] i den här texten. [...] [Vi] skriver att en rödgrön regering kommer att kräva av USA att de avvecklar sina kärnvapen."

Det tål nog därför att, återigen, påminna om den ordagranna ståndpunkten i vänsteroppositionens uppgörelse (s. 20):

"En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser." (min fetning)


Kort därefter spelades en intervju med Vänsterpartiets Hans Linde upp, där han ombads ge sin version av överenskommelsen:

Linde: "[En rödgrön regering] kommer kräva av USA att de ska avveckla sina kärnvapen och sina militärbaser."
Reportern: "Men försvarspolitiska experter pekar ju på att det finns rätt så stora fredsbevarande effekter av de här olika amerikanska baserna runt om i världen, till exempel i Japan och Sydkorea. Hur ser du på det?"
Linde: "Ja då får jag säga att jag har en annan syn på säkerhet."


När Urban Ahlin därmed ombads klargöra vad det är som egentligen gäller lyckades han bara röra till det rejält för sig:

Reportern: "Är det så att en rödgrön regering kommer alltså inte kräva att USA avvecklar alla sina militära baser utomlands?"
Ahlin: "Nej, och det står ju inte ens att vi kommer kräva alla militärbaser, att de ska avvecklas."
Reportern: "Men Hans Linde läser ju texten så."
Ahlin: "Nej, han säger också militärbaser."

Om Urban Ahlin inte lyckas vara tydlig med vad vänsteroppositionen har kommit överens om rörande deras utrikes politik, så är i alla fall Sahlin mer än önskvärt tydlig. I dagens Metro (inklippt ovan) konstaterar hon krasst att ett krav på att USA stänger sin militärbaser utomlands är "ansvarsfullt".

Det verkar således bara vara Ahlin som inte vill förstå att Socialdemokraterna har lagt sig platt för Vänsterpartiets utrikespolitik. Och jag förstår honom; han är ju tilltänkt utrikesminister i en vänsterregering. Då kan det inte vara speciellt kul att behöva ta order från Lars Ohly.

10 kommentarer:

 1. Kritiken är berättigad, men jag tror du skjuter på fel mål.

  Det är, såvitt jag förstår saken, frågan om betydelseskillnaden mellan att avveckla militärbaser och att avveckla alla militärbaser.

  Att avveckla militärbaser betyder att avveckla minst två militärbaser. Det kan alltså betyda alla, men det kan också betyda två.

  Mera specifikt är däremot påståendet att avveckla alla militärbaser, vilket betyder att avveckla varje militärbas.

  Det är den skillnaden Urban Ahlin pratar om, om än i talspråk där citattecken i regel faller bort, så han rör faktiskt inte till det för sig, men säkert för en del andra.

  Men: valet av just en och-sats i uppgörelsen är förbannat korkat alldeles oavsett vad som avses. Formuleringen sina kärnvapen uppfattas sannolikt som alla kärnvapen, även om det inte är vad som ordagrant står där, eftersom formuleringen saknar kvantifikator (dvs alla, några, fem, hälften osv). Det är alltås en elakartat flertydig formulering.

  Uppfattar man den därmed som om uppgörelsen handlar om alla kärnvapen, så är det sannolikt att man uppfattar det som att samma implicita "alla" gäller även för "militärbaser", om än något mindre. Det är däremot ingen nödvändighet, och det är just skillnaden mellan de båda tolkningarna som Ahlins "röriga" uttalande egentligen handlar om.

  Som jag uppfattar saken är din tolkning av det som står i uppgörelsen alltså lika god som Ahlins. Vad Linde lägger i orden är jag dock mera osäker på; det kan lika gärna vara vad du säger, som det kan vara vad Ahlin menar eller något annat.

  Därför tror jag att det handlar om en oklar och antagligen dåligt träffad överenskommelse, snarare än om att V fått precis de vill medan Ahlin försöker släta över saken. Men jag har inte tittat närmare på det ännu, utan utgår enbart ifrån vad du skrivit här.

  SvaraRadera
 2. Hej Jesper,

  Tack för ett sakligt och trevligt inlägg. Det uppskattas!

  Jag är övertygad om att Ahlin inte vill ha det så som det står skrivet i överenskommelsen. Han har bättre koll på läget än så.

  Jag tolkar inte uppgörelsen, jag utgår från vad som faktiskt står i den. För ger vi oss in i lingvistiska dissekeringar (vilket jag är mycket förtjust i) så kvarstår just precis den problematik som du också berör något i ditt inlägg.

  Vad man ordagrant säger, med bisatser strukna, är nämligen att:

  "En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina [..] militärbaser utanför landets gränser."

  Det handlar alltså inte om en nedtrappning eller om ett fåtal. Det handlar om alla. För att nå ett annat resultat måste man däremot mycket riktigt göra en restriktiv tolkning, men då kommer man in på problemet vilken tolkning som ska ges företräde.

  Det man kan konstatera är att den bild Vänsterpartiet har av överenskommelsen har de facto mer bäring i texten än Ahlins dito.

  Ahlin har därför två val, vilket jag skrev om i ett tidigare inlägg (http://albinringbroman.blogspot.com/2010/05/vet-inte-ahlin-vad-han-skrivit-under-pa.html). Han har inte valt något av dem utan fortsätter, mot bättre vetande får man hoppas, att hävda att det som står i uppgörelsen inte står där. (Transkriberingen från radiointervjun finns ovan.)

  Troligtvis är det en oklar och dålig överenskommelse - men då borde Ahlin också gå ut och öppet ta avstånd från den. Det gör han inte, och då blir det rörigt.

  SvaraRadera
 3. Hej igen! Roligt att du tar petimetrandet på rätt sätt. :)

  Men jag tycker du har fel, fast också rätt. Du gör en mycket rimlig tolkning av en dålig formulering, vilket jag försökte vara tydlig med. Och den är dålig oavsett vad den är tänkt att betyda.

  Det är just att det är en tolkning du gör jag vill propsa på. Så länge där inte finns några kvantifikatorer så är antalet militärbaser eller kärnvapen som syftas på implicit. Det implicita är inte explicit. Därför är det en tolkning. "Alla sina", "några av sina" eller "ett fåtal av sina" är exempel på den typen av formulering som inte hade varit flertydiga. (Men ska man vara riktigt petig så kan "avveckla några" faktiskt vara förenligt med "avveckla alla", åtminstone om man ska luta sig mot vanlig predikatlogik.)

  Det är i vilket fall därför jag tror du antagligen har fel i att Vänsterpartiet kört över Socialdemokraterna, men rätt i att – som du kanske menade redan från början – det inte är någon väl genomförd eller tydlig överenskommelse.

  Det är för övrigt inte riktigt förenligt att samtidigt hävda både att överenskommelsen är ett tydligt ställningstagande för att USA ska avveckla alla militärbaser, och att den är flertydig eller otydlig så att man inte förstår vad som egentligen står där eller vad man kommit överens om. Jag tror snarare på det senare än det förra.

  Men nu ska jag inte tjata om saken mera. Ha det gott!

  SvaraRadera
 4. Förlåt, men jag är tvungen att tillägga något jag missade att säga. Vad jag skrev nyss går inte ihop utan det här. :P

  Ta följande formulering:

  "En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser."

  ...och vänd på den:

  "En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar militärbaser utanför landets gränser och sina kärnvapen."

  ...eller alternativt:

  "En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar militärbaser och sina kärnvapen utanför landets gränser."

  ...där "utanför landets gränser" kan syfta på antingen bara kärnvapen eller också på både kärnvapen och militärbaser.

  Poängen är att "sina" inte nödvändigtvis gäller även "militärbaser". Givetvis är det inte någon annans militärbaser de ska avveckla, utan poängen är att formuleringen kan läsas som "USA ska avveckla militärbaser" också.

  För säkerhets skull upprepar jag ännu en gång att jag inte försvarar formuleringen, utan angriper den, så jag inte riskerar att missförstås av förbipasserande. :)

  SvaraRadera
 5. Halloj,

  Självklart gör jag det! Så länge kritiken/diskussionen är saklig och hålls på en schysst nivå är jag beredd att diskutera - och ompröva - nästan allt :)

  Jag vidhåller dock att jag inte uppfattar min redogörelse som en tolkning. Det är snarare Ahlin som framhåller att hans tolkning, att det inte skulle omfatta alla baser, har en implicit bäring.

  Meningen avsaknar kvantitativa (några, ett fåtal, minska, etc), kvalitativa (kärnvapenbaser, baser i Europa, etc) eller eljest andra avgränsningar. Detta medför att det enda logiska sätt man kan läsa den på, utan att plocka in subjektiva eller implicita värderingar, är att den saknar sådana begränsningar.

  I och med att det står just "avveckla sina" och inte "minska antalet", så finns det inte något utrymme för objektiv tvetydighet.

  Att meningen således omfattar "alla" är alltså inte en implicit tolkning, utan måste genom ett e contrario-slut betraktas som det enda objektiva sätt man kan läsa texten på. Det lämnar helt enkelt inte utrymme för några objektiva alternativ.

  Sedan kan det visa sig vara "fel" när man analyserar citatet utifrån ett teleologisk perspektiv - men inte ens i det här fallet blir man klokare på det eftersom Linde och Ahlin säger helt olika saker.

  För att utröna vad man faktiskt har kommit överens om måste man därmed falla tillbaka på den lägsta gemensamma nämnaren, vilket alltså är en objektiv läsning av texten, utan tolkning åt något håll. Detta måste gälla tills dess att endera parten säger att man inte längre står för vad som är skrivet, alternativt att man enas kring en gemensam tolkning.

  När jag säger att det troligtvis är en "oklar överenskommelse" menade jag från Ahlins perspektiv. Han är ju uppenbarligen inte nöjd med vad som explicit står på pappret. Borde kanske ha varit tydligare med det. Men innan han tagit tydligt avstånd från textraden som sådan, eller förmått Vänsterpartiet att ändra uppfattning, är han likväl bunden av det som uttryckligen står där enligt resonemanget ovan.

  Vad gäller om detta de facto är den politik som vänsteroppositionen ska driva så anser jag att Sahlins uttalande ovan är en intäkt för att Socialdemokraterna har gjort en omläggning av sin utrikespolitik.

  I det stora hela är det dessutom tydligt att en tuffare utrikespolitik mer generellt ska föras mot USA än mot exvis Ryssland och Kina (_detta_ är dock en tolkning av dokumentet, och det har jag också implicita och explicita belägg att backa upp med ;)

  Tack för en intressant och mycket underhållande diskussion! Och välkommen åter ;)

  Allt gott!

  SvaraRadera
 6. Jesper, det börjar bli en never-ending-story detta :) Inte mig emot dock, jag tycker bara det är kul!

  Angående ditt tillägg så håller jag med om att innebörden blir en annan om man flyttar om subjekten. Men då tolkar vi inte bara budskapet, utan ändrar på det helt och hållet.

  Det finns många utfästelser från Socialdemokraterna - och Alliansen för den delen - som skulle kunna få väldigt märklig innebörd om man flyttade runt subjekten.

  Min poäng är att jag inte detta hänseende försöker lista ut vad de egentligen menar med stycket, utan jag kikar exklusivt på vad de objektivt säger. Och eftersom det uppenbarligen råder delade meningar kring detta är en objektiv betraktelse det enda som än så länge kan åberopas som sannolik.

  Skulle Ahlin tydligt backa från överenskommelsen så blir det däremot en annan femma, men då tvingas han samtidigt erkänna att han och Socialdemokraterna (omedvetet eller ej) initialt gick med på en vänsterpartistisk utrikespolitik. Rätt trälig sits med andra ord...

  SvaraRadera
 7. Jag vet inte men när jag läser det ursprungliga dokumentet så står det ingenstans att de kommer kräva att alla militärbaser skall avvecklas.

  De punktar upp vad de avser göra längst ner på sidan.

  Jag undrar hur många det är som kommenterat om detta som verkligen läst hur det är formulerat.

  http://essbeck.files.wordpress.com/2010/05/nordamerika.png

  SvaraRadera
 8. Jesper,
  Det måste innebära att de rödgröna vill ha kvar kärnvapen eftersom de inte kräver att alla kärnvapen ska avvecklas. Varför vill de rödgröna inte avveckla alla kärnvapen?

  SvaraRadera
 9. Nisse: Nej, du har fel.

  Motsatsen till att inte använda en kvantifikator är inte att använda kvantifikatorn alla.

  Här är en lista: Äpplen och päron.

  Senare påpekar jag att jag inte menar alla äpplen, utan några. Betyder det att jag inte heller menar alla päron?

  Kanske! Innebörden är oklar, precis som jag skrev. Men ditt påstående är istället att det måste betyda inte alla. Det är fel.


  essbeck: Det är ungefär så jag tänker också. Jag tycker det är otydligt.


  Albin: Tack för svaren förresten!

  SvaraRadera
 10. essbeck: Jag har självfallet läst överenskommelsen - som du ser ovan länkar jag också till ursprungskällan.

  Du har rätt i att kravet på att USA ska lägga ner sina militärbaser inte återfinns i punktlistan. Men det gör inte heller kravet på att USA ska avveckla sina kärnvapen.

  Menar du på fullaste allvar att det som står i löptexten är irrelevant; att det är tomma löften? Hur ska man då tolka Ahlins uttalanden de senaste dagarna, att det är kärnvapnen som de är ute efter? Är också det tomma löften som inte ska tas på allvar?

  Nej, jag köper inte den bortförklaringen. Jag utvecklar något i kommentaren på din blogg.

  Nisse: Din kommentar är absolut relevant i förhållande till essbecks resonemang, enligt det jag skriver ovan.

  Jesper: Tack själv :)

  SvaraRadera