fredag 21 maj 2010

Kompassen är mer trasig än befarat

Gårdagens bloggbävning handlade om att SvD:s partikompass visade mycket märkliga resultat. Efter de massiva reaktionerna från både höger och vänster frågade SvD en av kompassens skapare, statsvetaren Tommy Möller, hur detta kunde komma sig. Han höll fast vid att det inte är kompassen det är fel på, utan att det är väljarna som har fel uppfattning om sin egen partitillhörighet:

"– Jag anser inte att det är fel på frågorna eller viktningen. Jag tror det beror på att deras åsikter i just de här sakfrågorna stämmer mer överens med ett annat parti än vad de själva "tycker"."


Såväl undertecknad som andra var inne på detta spår, men problemet var att inte ens den officiella partiboken gav ett rättvisande resultat. Det var därför svårt att köpa Möllers bortförklaring.

Vi behövde inte heller vänta så länge med att få våra misstankar bekräftade. Makthavare.se lyckades påvisa att medelsympatin hade en väsentlig övervikt för Vänsterpartiet och Folkpartiet. Jesper tog det hela ett steg längre och lyckades plocka fram "facit" bakom testet. Förutom att testet är totalt skevt viktat (vilket förklarar Folkpartiets och Vänsterpartiets dominans), så inrymmer testet dessutom ett flertal direkta felaktigheter. Se exempelvis för Centerpartiets räkning följande frågor:
Som Per Ankersjö lyckats påvisa förefaller också facit stämma, varför en ny intervju med Möller torde vara påkallad. För uppenbarligen beror inte det skeva resultatet på att väljarna har dålig självinsikt om sin partitillhörighet, utan på att kompassen var så pass trasig redan vid lanseringen att den ramlade sönder efter mindre än ett dygn.

SvD har meddelat att man kommer att uppdatera kompassen under nästa vecka. Det räcker inte. Om bristerna som berörts ovan stämmer måste kompassen byggas om från grunden.

-------
Ett axplock från bloggosfären: annarkia, Johan Pettersson, Fia Arkelsten, Johan Ulvenlöv, Anders Svensson, PromeMorian, Anders W Jonsson, Jonas Pettersson, Christian Ottosson, röda berget, Marie Wickberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar