fredag 7 maj 2010

Datalagringsdirektivet till EG-domstolen

Bilden är ett urklipp från en illustration av SvD.

Irlands högsta domstol har i dagarna beslutat att skicka delar av ett mål om datalagringsdirektivets legitimitet till EG-domstolen för förhandsavgörande. Vilken eller vilka frågor som ska bli föremål för domstolens prövning är ännu inte bestämt, men bara det faktum att en prövning blir av är ett mycket glädjande besked för oss som inte vill att Sverige ska behöva implementera direktivet. Domen i sin helhet finner ni här.

Vad kan då detta få för konsekvenser? Jo, EG-domstolen förklarade i ett helt annat mål för några år sedan att IPRED-direktivet inte behövde implementeras i sin helhet. En möjlighet att domstolen ska göra samma bedömning avseende datalagringsdirektivet finns alltså, men det beror i grund och botten på hur frågan från den irländska domstolen formuleras. Än finns det hopp.

En annan glädjande konsekvens av detta är att vi troligtvis köper oss lite mer tid för arbetet mot datalagringsdirektivet, eftersom Sverige rimligtvis inte borde tvingas implementera direktivet under tiden det är föremål för prövning vid EG-domstolen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar