tisdag 20 april 2010

Folkomröstning är vänsterns nya förhandlingsmetod

Att Vänstergänget inte kan komma överens om Förbifart Stockholm är inte någon nyhet. Inte heller att Miljöpartiet ser detta som en så pass viktig fråga att de är beredda att spräcka ett röd/grönt samarbete över den. Men att oppositionen har tänkt att rådfråga folket så fort de inte kan komma överens internt är verkligen en nyhet. Vilket oerhört dugligt regeringsalternativ som uppenbarar sig! Interna konflikter sopas under mattan och livlinan "fråga publiken" tillämpas.

Frågan är om Vänstergänget har tänkt tillgripa samma metod i övriga frågor som de inte kan komma överens om, till exempel med hur mycket skatten för löntagare ska höjas, hur de ska göra med Afghanistanfrågan, vargjakten, friskolor, Miljöpartiets landsbygdsskatt (2 kronor dyrare bensin/liter), betyg i grundskolan, EU et cetera.

Miljöpartiet verkar dock ha fått gehör för sitt synsätt i den föreslagna folkomröstningen. Omröstningen kommer nämligen att tvinga människor att välja mellan bilen och kollektivtrafiken - som om de skulle konkurrera med varandra?

Planen är att folkomröstningen ska hållas den 23 september 2012, drygt två år efter valet. I omröstningen ställs två alternativ mot varandra:

1. Bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer.
2. Bygga en ny motorvägsförbindelse i Stockholms län, Förbifart Stockholm.

Nej, då är det bättre att göra som Alliansregeringen och satsa på både ock!

Avslutar med Centerpartiet i Stockholms film om förbifarten. Vänstergänget torde ha mycket att lära av den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar