fredag 30 april 2010

Det går inte att leva på gamla meriter, Mp

Riksdagskandidaten Elisabeth Thand Ringqvist (C) granskar idag på politikerbloggen Miljöpartiets företagarpolitik. Hon konstaterar att Miljöpartiet genom sitt valmanifest redan har svikit alla företagare som hoppades att de funnit ett parti i vänsterblocket som drev deras frågor. Slutsatsen är att Miljöpartiet redan gjort sig bekväma på den vänstra planhalvan.

Det går fort i politiken. Miljöpartiet stod bara för något år sedan högt i rang hos företagarna. Orsaken var Miljöpartiets förslag på en sänkning av arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter upp till en lönesumma om 2,5 miljoner kronor. Se utdraget från Miljöpartiets budgetmotion för 2009 (s. 79) nedan.Men det var då. I den senaste budgetmotionen har denna generösa nesättning slipats ned rejält. Numera heter det att arbetsgivaravgiften ska sänkas med 10 procentenheter upp till en lönesumma om 740 000 kronor. Se utdrag från Miljöpartiets budgetmotion för 2010 (s. 59) nedan.Miljöpartiets företagarpolitik har därmed blivit nästan 70 procent sämre på ett år. Det kostar att ingå i ett vänsterparty. Och det är företagarna som kommer att få betala kalaset. Undrar om de själva vet om det än?

onsdag 21 april 2010

ACTA offentliggjort

Upptäckte precis att Kommissionen har släppt ACTA8 på sin hemsida. Det är en riktigt god nyhet. Utan EU:s påtryckningar skulle detta inte ha skett. Utan Svergies påtryckningar skulle inte EU ha fått tummen ur. Utan Centerpartiets arbete skulle Sverige inte ha drivit den linjen. Men vi får heller inte glömma det idoga arbete som andra har gjort i frågan. Äras den som äras bör.

Jag har ännu inte hunnit kika på utkastet, men bara det faktum att det nu är offentligt känns som en viktig delseger.

To be continued antar jag...

tisdag 20 april 2010

Folkomröstning är vänsterns nya förhandlingsmetod

Att Vänstergänget inte kan komma överens om Förbifart Stockholm är inte någon nyhet. Inte heller att Miljöpartiet ser detta som en så pass viktig fråga att de är beredda att spräcka ett röd/grönt samarbete över den. Men att oppositionen har tänkt att rådfråga folket så fort de inte kan komma överens internt är verkligen en nyhet. Vilket oerhört dugligt regeringsalternativ som uppenbarar sig! Interna konflikter sopas under mattan och livlinan "fråga publiken" tillämpas.

Frågan är om Vänstergänget har tänkt tillgripa samma metod i övriga frågor som de inte kan komma överens om, till exempel med hur mycket skatten för löntagare ska höjas, hur de ska göra med Afghanistanfrågan, vargjakten, friskolor, Miljöpartiets landsbygdsskatt (2 kronor dyrare bensin/liter), betyg i grundskolan, EU et cetera.

Miljöpartiet verkar dock ha fått gehör för sitt synsätt i den föreslagna folkomröstningen. Omröstningen kommer nämligen att tvinga människor att välja mellan bilen och kollektivtrafiken - som om de skulle konkurrera med varandra?

Planen är att folkomröstningen ska hållas den 23 september 2012, drygt två år efter valet. I omröstningen ställs två alternativ mot varandra:

1. Bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer.
2. Bygga en ny motorvägsförbindelse i Stockholms län, Förbifart Stockholm.

Nej, då är det bättre att göra som Alliansregeringen och satsa på både ock!

Avslutar med Centerpartiet i Stockholms film om förbifarten. Vänstergänget torde ha mycket att lära av den.

Timell tar ställning mot Vänsteroppositionen, men glömde Rut på vägen


Martin Timell och hans snickarkompisar skriver på DN-debatt om att ROT-avdraget måste behållas. Därmed tar de ställning för regeringens politik och mot Vänstergängets linje. Mona Sahlin och hennes kompisar ser nämligen ROT som blott ett stödpaket till byggsektorn, och har därför aviserat att avdraget ska bort när branschen har återhämtat sig. Men ett sådant synsätt tappar en viktig aspekt av avdraget - ironiskt nog precis samma aspekt som Timell & co lyfter fram. Möjligheten för människor att förverkliga sina drömmar. Centerpartiet vill däremot ge drömmen en chans, därför ser vi ROT som någonting större än bara en konjunkturåtgärd.


Tyvärr så glömde Timell & co stackars Rut någonstans på vägen. RUT-avdraget är minst lika viktigt av alla de anledningar som kändissnickarna listar: Det ger människor mer tid till att förverkliga sina drömmar, det gör en svart sektor vit, och det hjälper de som arbetar i branschen att inkluderas i trygghetssystemen. Varför ska bara byggandet av huset räknas som ett lovvärt jobb, men inte att underhålla det?


-----------------

Alltid rött alltid rätt försöker vinkla det till att Timells artikel är överflödig eftersom det inte finns några motståndare till ROT. Förutom att ROT och RUT sammanblandas i inlägget verkar skribenten ha missat det faktum att Vänstergänget på sikt vill avskaffa avdraget. Försöka duger men faktum kvarstår.

fredag 16 april 2010

I Socialdemokraternas Sverige är du rik med en månadslön på 19 700 kronor.

Dagens nyheter granskar idag retoriken kring jobbskatteavdraget. De kommer fram till att både regeringens och vänsterblockets argument har bäring i statistiken. Anledningen är nämligen att man tittat på olika saker.


Alliansen har riktat jobbskatteavdraget så att de som tjänar minst får procentuellt sett mest avdrag. Socialdemokraterna skanderar emellertid att den rikaste hälften av befolkningen har fått 70 procent av skattesänkningarna, då det är kronor och ören man tittar på. De har redan sedan tidigare lovat att denna rika "klick" ska vara målet för deras skattehöjningar.


Det är bra att DN granskar Socialdemokraternas retorik, men det är synd att de missar den viktigaste poängen. Nämligen, vilka tillhör denna rika elit som har fått alla pengar och som således ska straffbeskattas av en vänsterregering?


Skattebetalarnas förening har däremot granskat Socialdemokraternas siffror och kommit fram till att brytgränsen går vi en månadslön på 19 700 kronor. Det är alltså sjuksköterskor, industriarbetare och bibliotekarier som tillhör den hemska elit som alliansregeringen göder. Det är också dessa "höginkomsttagare" som med Socialdemokraternas skattehöjarpolitik ska straffa.


Det är hög tid att Socialdemokraternas medvetet missvisande retorik sätts under lupp. Det finns ingen rik elit i Sverige som vi andra kan leva på, vilket Socialdemokraterna vill att vi ska tro. Skattechocken kommer drabba oss alla. Det är den sanning som Socialdemokraterna gör allt för att finta bort i debatten. Och det är vår uppgift att se till att de inte lyckas.


----------------
Jag har för den intresserade tidigare skrivit om det odemokratiska med progressiv skatt här.

torsdag 15 april 2010

Ek tar strid mot brittisk nätcensur

Centerpartiets europaparlamentariker, Lena Ek, skriver idag på kvällspostens debattsida om den nyligen klubbade brittiska nätcensuren. (Läs mer i bloggen här och här.)

Ek sätter fingret på två mycket viktiga problem med lagstiftningen: För det första att principen att sidor kan stängas på grund av blott möjlighet att brott kan begås, för det andra att britternas lagstiftning förhindrar arbetet för global informations- och yttrandefrihet. Tillfoga också tveksamheterna kring om lagstiftningen är kompatibel med telekompaketet, så är det ganska uppenbart hur illa det är.

Ek meddelar också att hon tillsammans med sina liberala kollegor och andra i parlamentet som vill verka för ett fritt internet ska göra allt de kan för att förmå den brittiska regeringen att byta kurs. Det är utmärkt. Parlamentet spände sina muskler i telekomuppgörelsen och det vore mycket olyckligt om man inte markerade att denna uppgörelse måste hedras av alla inblandade parter.

-------------
Läs merLenas blogg, samt hos HAX 1 och 2.

tisdag 13 april 2010

(S) gör en 360 graders u-sväng

Mona Sahlin skriver idag på DN debatt om Socialdemokraternas fyra mål. Vi får läsa att partiet har omprövat sin politik - det låter ju onekligen spännande. Men vad är det egentligen som är nytt?

Fler jobb. Socialdemokraterna vill ha ett mål på 80 % sysselsättning och vill rikta särskilda insatser för att få in ungdomar och nyanlända på arbetsmarknaden. Samtidigt vill de fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar och höja skatten för alla som arbetar. Är det bara målsättningen som är ny? Det tror jag inte skapar några fler jobb...

Mer utbildning. Världens mest utbildade folk ska bli ännu mer utbildade. Socialdemokraterna verkar fortfarande inte ha förstått att det inte spelar någon roll hur många läkare, lärare och socionomer vi utbildar om det inte samtidig skapas möjligheter för dem att få jobb. Då måste arbetsgivaravgifter och skatter sänkas, arbetsrätten reformeras och privata alternativ till den offentliga sektorn tillåtas. Inga nyheter här heller alltså.

Minskad barnfattigdom. Här kommer faktiskt Socialdemokraterna med ett konkret förslag: Med höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar ska antalet barn i familjer som går på socialbidrag minska med 50 000 till år 2015. Bidragsberoendet ska lösas med fler bidrag. Vari ligger den nya Socialdemokratiska linjen?

Minskat socialbidragsberoende. Fin målsättning, men hur ska det gå till? I samma stycke heter det att Sverige inte har råd med skattesänkningar. Det var konstigt, jag trodde att det var bättre att människor får behålla mer av sina pengar och slippa bidrag från staten än tvärt om? Socialdemokraterna vill alltså göra fler människor till bidragstagare för att kunna höja bidragen för andra? Är det inte bättre att vi sänker minimilönerna så att människor faktiskt får möjlighet att skaffa sig ett jobb och därmed kunna leva på sin egen lön, istället för att tvingas stå med mössan i hand och vänta på allmosor från staten?

Socialdemokraterns omprövning verkar har resulterat i en 360 graders u-sväng - man är tillbaks på samma gamla spår som förut. Höjda skatter och höjda bidrag. Staten växer och människan krymper. Stora mål men ingen politik.

Måste bara avsluta med ett citat från artikeln som visar hur illa de har snurrat till det för sig:


"Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Under hela vår historia har vi kämpat för den enskilda människans möjlighet att välja sitt eget liv."

Prosit!
-------------------

Populismens konsekvenser

När debatten om sjukförsäkringen rasade som mest i början av året var det ett mycket tacksamt läge för vänsterblocket att hänga ut regeringen som känslokall. Det gjorde man också på ett så effektivt sätt som bara Socialdemokraternas negative campaigners kan göra.

All kritik var dock inte obefogad. Reformen led av flera barnsjukdomar, vilket i sig är förståeligt men likväl oacceptabelt. Stora välfärdssystem är klumpiga och reformer blir således också otympliga; det säger sig självt eftersom systematiska lösningar inte tar hänsyn till individuella faktorer. Men det i sig kan inte vara ett skäl för att behålla ett system som medför att en av världens friskaste befolkningar har en av världens största sjukskrivningsandel. Någonstans är det fel.

Vänsterblocket lät sig dock dras med i de populistiska vindar som de själva piskade upp. Således presenterade de ett eget reformförslag; ett förslag som i stort korresponderade med regeringens, med den avgörande skillnaden att någon tidsgräns ("stupstock") för sjukskrivningen inte fanns. Det föreföll säkert vara ett vinnande koncept just då.

När dammet på slagfältet väl börjat lägga sig uppenbarar sig emellertid en annan verklighet. Vänsterblockets valvinnande förslag har inte speciellt många anhängare.
  • Försäkringskassan förvånades av förslaget.
  • Förra sjukförsäkringsministern Anna Hedborg (S) har, i alla fall som minister, konstaterat att en tidsgräns behövs.
  • Inte ens LO vill ha det system som vänsterpartierna föreslår.

Populismen har sina konsekvenser. Den som gräver en grop åt andra kan mycket väl förlora ett val.

måndag 12 april 2010

Mer om britternas snedsteg

Jag skrev här om veckan om britternas beslut att införa nätcensur. The Guardian har idag en uppföljare på temat där de beskriver vad som kommer att förändras med lagstiftningen.

Tidigare har det varit rättssäkerheten i civila processer som råkat i kläm, likaså den personliga integriteten. Nu verkar dessvärre även straffrätten hamna i skottlinjen, och ISP:arna ska tvingas utföra domstolarnas jobb - något som spontant, utan att ha alla fakta i handen, förefaller strida mot telekompaketet. (Jag förstår ärligt talat inte riktigt hur näst sista och sista stycket hänger ihop i praktiken...)

The law now – and after the Digital Economy Act
Law firms sending threatening letters to homes today are taking advantage of the existing Copyright, Designs and Patents Act 1988. That allows media companies to take civil action – and seek damages – against people allegedly breaching their copyrights. However, to find out who to chase after, the copyright holders need to identify the individuals they believe are guilty.

Online investigators discover the "IP address", the unique address of every connection to the internet, linked to somebody who is offering a song, film, television programme or computer game for others to copy. They then present this address to the relevant internet service provider, such as BT, Sky or Virgin Media, with evidence of the alleged piracy. Internet providers typically only hand over their information after a court order – which finally links the IP address to a customer's name and address.

Critics say this process is complicated and expensive, and that the only penalty that can be levied is a fine. The idea behind the digital economy bill is to make it clear that ISPs have to notify users of alleged infringement if they are presented with a valid request, and to introduce a tough penalty. That is to "temporarily" disconnect internet connections in the case of repeat offenders – which at the same time avoids the cumbersome need to seek damages through the courts.

Disconnection will only be introduced on the decision of the culture secretary if penalties that stop short of it have been tried and assessed for at least a year first. It is widely expected that disconnection will eventually be introduced by whichever party wins the election. (min fet/kursiv)


Straff ska utömas av rättsväsendet för brott som är fullbordade eller i vissa fall planerade. För ansvar måste det krävas uppsåt eller oaktsamhet av sådan grad att det kan anses klandervärt. Annars är vi på väg mot ett samhälle där dörrar stängs och människor sluter sig mot varandra, av rädsla för att göra något fel. Det stängda samhällets modell.

Digital ecenomy bill är ett steg åt just precis den riktningen, där sajter kan stängas bara för att de, plausibelt, skulle kunna användas på fel sätt. Med samma logiska resonemang i den "verkliga världen" borde staten även ha möjlighet att förbjuda bilar, moraknivar och bläckpennor från att säljas. Dessa prylar skulle ju kunna användas till brott och borde därmed förbjudas. Men det är klart, det kanske är skillnad när det är så pass värdefulla ting som upphovsrätten som ska skyddas...?

---------------------
Läs också HAX, Lena Ek, Johan Linander, Magnus Persson

torsdag 8 april 2010

Croneman ger fingret åt skvallerpressen


Johan Croneman skriver idag en mycket läsvärd krönika i DN om "Tiger Woods-skandalen". Vad har vi att göra med om han är otrogen eller ej, frågar han sig. Jag håller med. Hatten av.


Britterna inför nätcensur

Sent igår klubbade britternas underhus, House of Commons, den kontroversiella lagen "digital economy bill". The Guardian uppger att det nu är klart att lagen kommer att verkställas.

Lagen innehåller en mycket vid slasktratt som ger regeringen befogenhet att möjliggöra för blockering av sidor på internet som "troligen" (likely) kan användas för brott mot upphovsrätten. Stycket i sin helhet:

"The Secretary of State may by regulations make provision about the granting by a court of a blocking injunction in respect of a location on the internet which the court is satisfied has been, is being or is likely to be used for or in connection with an activity that infringes copyright."


Befogenheterna är så vida att i princip vilken sida som helst i teorin skulle kunna omfattas. Det innebär också något brott inte behöver ha begåtts för att sidan ska kunna blockeras eftersom det räcker med blott misstanke om brott, eller till och med att det är möjligt att använda sidan för brottsliga syften. All makt åt Tengil med andra ord. Professorn i "internet-rätt", Lilian Edwards, beskriver på sin blogg absurditeten i den vida definitionen på ett lysande sätt:

"Notice all these "likely"s? Much much wider. In essence this is a power in principle to block any site on the Internet, any search engine and any P2P clent site, however legal. Of course the govt will say this is limited by all the other things a court has to consider before making an order. Which is true. But there seems no reason at all to make this definition so much wider, especially given the government's ostensible purpose was to narrow the scope of clause 18 and make it "enforceable"."


Lagen innebär en de facto-nätcensur med den inskränkning av yttrandefriheten som följer dess spår, någonting som regerningen inte heller förnekar:

"Stephen Timms for the government said that it would not want to see the clause used to restrict freedom of speech – but gave no assurance that sites like Wikileaks would not be blocked."

Utvecklingen med lagar som reglerar innehållet på internet har länge legat och hotat i buskarna. Britterna har genom denna lag tagit ett sjumilakliv åt skogen. Kina nästa.

--------------
Update: Lena Ek (c) har bloggat om hur hon tänker gå vidare med detta i Europaparlamentet. Bra Lena!