fredag 12 mars 2010

Konsten att läsa en EP-resolution

Dick Erixon skrev igår ett nytt inlägg om turerna kring tobinskatten efter det att en medarbetare från Lena Eks (c) kontor skickat över resolutionstexten och röstlistan. Som jag tidigare skrev i ämnet röstade alltså europaparlamentet inte för en sådan skatt.

Erixon lyfter dock en mycket viktig fråga. Varför meddelar parlamentets hemsida att en tobinskatt har klubbats igenom? På hemsidan står följande att läsa:

"Kommissionen bör ta fram en plan för en skatt på finansiella transaktioner i god tid inför G20-mötet i juni, så att EU då kan lägga fram ett gemensamt förslag, skriver ledamöterna i sin resolution. Dessutom bör kommissionen utreda hur en sådan skatt skulle kunna bidra till att stabilisera finansmarknaderna och förhindra att en liknande kris uppstår - genom att skatten särskilt riktar in sig på "oönskade" transaktioner, något som kommissionen får i uppdrag att definiera."

Vilket kan jämföras med vad som står i resolutionstexten:

"Europaparlamentet menar att kommissionen för att uppnå en enhetlig EU-ståndpunkt grundad på en objektiv analys bör genomföra en konsekvensbedömning av en internationell skatt på finansiella transaktioner, där man ser till såväl fördelarna som nackdelarna med en sådan skatt, i god tid före nästa G20-möte."

Det är högst problematiskt att parlamentets informationsavdelning inte kan förmedla rätt information. De borde nog se över sina rutiner och se till att de anställda inte fuskar i sin research. Sedan vore det bra om parlamentets ledamöter lär sig att skriva klara och tydliga resolutionstexter som alla kan förstå. Dagens texter som klubbas av parlamentet är i många fall rena grekiskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar