torsdag 11 mars 2010

EP har inte sagt ja till en Tobinskatt

Dick Erixon ställer idag frågan på sin blogg om alla svenska partier i europaparlamentet har röstat för en så kallad Tobinskatt. Shit, tänkte jag - det kan inte vara sant! Av de länkar som Erixon hämtat informationen från kunde dessvärre inte heller jag dra någon annan slutsats. Bland dem återfinns också europaparlamentets egna nyhetsrapportering.

När jag letade upp resolutionstexten fann jag emellertid att europaparlamentets pressavdelning dragit lite väl stora växlar på nyheten. I resolutionen säger nämligen parlamentet endast att:

"2. Europaparlamentet menar att kommissionen för att uppnå en enhetlig EU-ståndpunkt grundad på en objektiv analys bör genomföra en konsekvensbedömning av en internationell skatt på finansiella transaktioner, där man ser till såväl fördelarna som nackdelarna med en sådan skatt, i god tid före nästa G20-möte."


Ett annat indicium som stärker min tolkning att europaparlamentet de facto inte röstat för en tobinskatt är att alla ledamöter av den kommunistiska gruppen GUE (där Vänsterpartiet ingår) antingen röstat emot eller lagt ner sin röst. De borde ju rimligen kastat sig över "ja-knappen" om det verkligen var en tobinskatt man röstat om.

Sedan återfinns det ju som alltid massa luddiga formuleringar i resolutionens recitals som man kan störa sig på. Men något faktiskt beslut om tobinskatt kan man däremot inte tolka resolutionen som. Det var en förbannad tur! Du kan andas ut, Dick ;)

------------------------
Update: Gunnar Hökmark (m) dementerar på sin blogg att EP skulle ha röstat för en Tobinskatt. Case closed, i alla fall tillsvidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar