torsdag 11 februari 2010

Miljöpartiet slirar rejält åt vänster i Göteborg

Miljöpartiet är ett knepigt parti. I vissa frågor ligger de helt rätt (som exempelvis synen på friskolor), i andra frågor undrar man vilken verklighet de lever i (som exempelvis att man ska bygga över våra europavägar med järnväg, eller att vi ska utöka public service med en statlig tidning). Miljöpartiet i Göteborg har dock lyckats med det troligtvis mest absurda utspel från partiet på länge.

Via Rickard Nordin läser jag att Miljöpartiet i Göteborgs kommunstyrelse i tisdags slöt upp bakom en motion från Vänsterpartiet. Motionen syftar till att reglera lönenivåerna i kommunen, så att den högsta bruttolönen inte får vara mer än fyra gånger så hög den lägsta bruttolönen. Bara att man använder sig av bruttolön som måttstock visar att Vänsterpartiet återigen inte har koll på skattesystemet i Sverige, eftersom den progressiva skatten medför att skillnaden i nettolön (som ju är den intressanta jämförelsen i sammanhanget) för Göteborgs kommun redan ligger i närheten av Vänsterpartiets "stupstock" på 25 %.

Det mest häpnadsväckande i sammanhanget är ändå Miljöpartiet och Vänsterpartiets gemensamma yrkande. Där slår de fast följande principiella ställningstagande:

"Konsekvensen av förslaget kommer att innebära en lönepolicy där faktorer som kompetens, utbud/efterfrågan på arbetskraft och prestation får en mindre synlig löneeffekt. Istället kommer de timmar som den anställde lägger ner på sitt arbete att vara en tydligare faktor för vilken lön som erhålls."


Läser jag rätt? var min första tanke. Miljöpartiet vill alltså inte att kompetens ska löna sig! Det är en rejäl sväng åt vänster som partiet gör i Göteborg. Man kan fråga sig hur språkröret Maria Wetterstrand ser på detta utspel. Hon har ju länge försökt flirta med liberaler i storstäderna (även om hennes liberalism går ut på att man ska dricka latte istället för att åka på en "extra resa till Thailand"...).

Jag ser med spänning fram emot hur detta kommer hanteras centralt i Miljöpartiet. Kommer man även nationellt haka på Vänsterpartiet och röra sig mot en kollektivistisk samhällsmodell a la Sovjet?

Magnus Andersson skriver även på sin blogg hur detta förslag skulle förvärra ungdomsarbetslösheten; en aspekt som de rödgröna med ett Miljöparti på vänsterslir allt för ofta undlåter att väga in i sina förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar