torsdag 4 februari 2010

Förtals(s)kandalen: VF backar, Arbetarbladet vägrar erkänna fel


Förtalsskandalen mot Magnus Andersson rullar vidare. Som jag skrev igår lämnade CUF in en anmälan till Pressombudsmannen mot de båda tidningarna som ljugit om att Andersson skulle välkomna uppsägningar av äldre medarbetare på posten i Umeå.

Lena Sandlin, ledarskribenten i Västerbottens Folkblad, ber idag på ledarplats Andersson om ursäkt. Samma ursäkt finns även upplagd på hennes blogg:

"Jag skrev att Andersson skulle applådera Posten i Umeås agerande samt att Andersson skulle ha uttryckt att de som fyllt 40 eller 50 själva borde begripa att de gjort sitt och bereda plats åt någon yngre. Andersson har enligt egen utsaga aldrig uttryckt detta och inte heller kommenterat Posten i Umeås agerande. Jag ber naturligtvis Magnus Andersson om ursäkt för att felaktigt ha lagt ord i hans mun. Jag fick uppgifterna från en före detta kollega, jag slarvade och gjorde inte den källgranskning jag borde ha gjort."


Naturligtvis ska Sandlin ha all heder för att hon erkänner sitt misstag och ber om ursäkt. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt att det ska behöva gå så långt att tidningen blir anmäld till Pressombudsmannen innan hon kan hosta ur sig en rättelse - ett faktum som varken Sandlin själv eller tidningen i övrigt (såvitt jag har kunnat se) har nämnt. De pressetiska reglerna på området är glasklara - se bilden ovan - och jag tycker att det tyder på ganska bristande omdöme att inte självmant kunna inse att en rättelse var befogad i detta fall.

Etter värr står det dock till med pressetiken hos Arbetarbladet. Tidskriftens ansvarige utgivare Sven Johansson viftar helt undan anmälan. I en kommentar till Hela Hälsingland säger han följande:

"Reaktionen från CUF får väl ses som ett tecken på att valrörelsen har börjat. Vår ledarsida har inte gjort något annat än en tolkning kring att Magnus Andersson drivit kravet att LAS ska skrotas."


Jag vet inte om Johansson själv har läst den ledarsida som han ansvarar för, så låt mig för säkerhets skull påminna honom om den "tolkning" som hans medarbetare gjorde:


"Utsorterandet applåderas av Magnus Andersson, ordförande i Centerns ungdomsförbund. Han är visst bördig från Hälsingland.

[...]

De som fyllt 40 eller 50 borde själva begripa att de gjort sitt och bereda plats åt någon yngre. Varför inser de inte att de gjort sitt? Anderssons fråga blir hängande,
obesvarad."En stilla uppmaning till Johansson mfl: Med tanke på att Andersson inte ens har andats något om uppsägningarna på posten i Umeå, eller uttalat någonting i närheten av den "tolkning" av hans åsikt som ledarskribenten tillskriver honom, är verkligen publiceringen förenlig med punkt 2 av de pressetiska reglerna som jag klistrat in ovan? Är det bara jag som tror att detta fall mycket väl skulle kunna användas i utbildningssyfte som typexempel på hur en tidskrift inte får uttrycka sig för att uppfylla kraven enligt punkt 2?

Det är för övrigt mycket intressant att Johansson använder sig av orden "ett tecken på att valrörelsen har börjat". Det säger nämligen snarare mer om vad vi har att vänta från de socialdemokratiska ledarsidorna framöver än vad det gör om CUF:s anmälan...

1 kommentar:

  1. Arbetarbladets ledarskribent verkar tror att Centerpartiets ifrågasättande av LAS handlar om att ta äldres jobb och ge dem till unga. Det är ett STORT missförstånd. Med slopad LAS vågar företagare anställa. Det blir då FLER jobb till alla. Dessutom är äldres anställningstrygghet ofta en fälla. Rädslan för att släppa sin anställningstrygghet bidrar till att man i många fall klamrar sig fast vid arbetsplatser där man inte mår bra.

    En arbetsmarknad med lägre trösklar både vad avser LAS, sjuklöneansvar mm kommer att gynna alla grupper som idag är mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Det gäller också de som är 50+ som arbetsgivare idag är rädda att anställa på grund av förväntat hög sjukfrånvaro med höga kostnader för arbetsgivaren som följd.

    Arbetarbladet väljer att göra en tolkning av Centerlinjen som helt hjärtlös mot ffa äldre arb etstagare. Det är ett hundraprocentigt missförstånd. Magnus Anderssons och Centerpartiets ställningstagande är grundat i motsatsen, dvs. ett brinnande engagemang för en arbetsmarknad som släpper in många fler. Det är i bästa mening ett underifrånperspektiv.

    SvaraRadera