fredag 26 februari 2010

De vill bestämma vad du ska äta


Brännpunkt skriver idag Jens Holm (v) och Mats Olausson (fp) en gemensam debattartikel som går ut på att Sverige borde införa en köttskatt. Det är för miljöns skull, hävdar de.

"Staten, å sin sida, har ett övergripande ansvar att göra det mer lönsamt att bedriva klimat- och miljövänlig verksamhet. Därför behöver särskild skatt införas på all miljöfarlig verksamhet, motsvarande den kostnad som går åt för att återställa miljön - så långt det är möjligt - och som kan underlätta för oss konsumenter att välja det som är bra för klimatet.

[...]

För att underlätta en omställning i konsumentledet föreslår vi som ett första steg en subvention på vegetabilisk mat - frukt och grönt men även mat som utgör ett direkt klimatsmart alternativ till kött, alltså produkter som quorn, sojakött, vegeburgare och liknande. För att finansiera detta föreslår vi införandet av en miljöskatt på kött."Hängde ni med på resonemanget? De vill alltså stärka valfriheten för oss genom att beskatta det som de själva tycker är fel. News flash: Att med skatter försöka styra över människors beteenden är inte att öka valfriheten. Det är att begränsa den.

Att Vänsterpartister är skatteivrare som tycker att staten ska styra och ställa över den enskilde visste vi redan sedan tidigare. Men att det finns Folkpartister som vill gå i armkrok med Vänsterpartiets överförmynderi är däremot en nyhet!

Jag blir så matt... Vi behöver mer frihet i Sverige, inte fler pekpinnar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar