tisdag 19 januari 2010

En stank av unken och cynisk manssyn - Oppositionens gemensamma försvarspolitik, Del 3

De rödgröna släppte igår sin gemensamma försvarspolitiska plattform "En rättvis värld är möjlig" med anledning av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.Denna del 3 av min analys här på bloggen rör den fördomsfulla manssyn som genomsyrade oppositionens försvarspolitiska redogörelse.Det var få saker i de rödgrönas förslag som fick mig att höja på ögonbrynen. Det mesta av substans var antingen S-märkt politik eller axiomer. Men det fanns en sak som faktiskt gjorde mig riktigt upprörd. Det var den unkna och cyniska manssyn som de rödgröna oblygt för fram i sina förslag. Männen framställs generaliserande som onda och oförbätterliga, medan kvinnor är goda och antingen offer för mäns våld och sexism eller lösningen på dessa problem.Att möjliggöra för fler kvinnor att tjänstgöra i försvaret och delta i fredsbevarande internationella insatser är en självklarhet. Alla som vill och är lämpade för uppgiften ska naturligtvis ha möjlighet att ta värvning - oavsett kön, etnisk tillhörighet eller andra irrelevanta parametrar. Alla strukturer som hindrar detta måste brytas ned, liksom att alla kränkningar - vare de sexistiska, rasistiska eller andra - aktivt ska beivras. Inget snack om saken. Lika viktigt är det att stödja krigets offer och ställa förövarna till ansvar för deras brott - oavsett om offer eller förövare är man eller kvinna. Sedan är det nog tyvärr så att förövarna i krigsdrabbade områden i regel är män, men att generalisera i så grova drag som de rödgröna gör i sitt gemensama dokument är inte en konstruktiv väg att gå. Det är inte att begagna sig av ett jämställt tänk. Det är den raka motsatsen.På ett ställe insinuerar dessutom de rödgröna att svenska manliga fredsbevarande soldater skulle bidra till en ökad prostitution i konflikthärjade områden - ett förfärligt påstående! Hur ska man annars tolka följande citat:


”Idag utgör kvinnorna […] endast 12 % av försvarsmakten. […] Alarmerande rapporter visar att närvaron av enbart manliga fredsbevarande styrkor gör att förekomsten av prostitution ökar. En rödgrön regering kommer därför att arbeta för att nå en jämnare könsfördelning inom försvarsmakten.” (mitten av s. 6)Jag kan tyvärr inte tolka stycket på något annat sätt. Det handlar uteslutande om den svenska försvarsmaktens ojämna könsfördelning och de rödgröna missar att förklara hur en jämnare könsfördelning i de svenska förbanden effektivt skulle påverka förekomsten av nyttjande av prostituerade i andra förband, om det nu är det de syftar på.Men oavsett hur man väljer att tolka citatet ger uttalandet ändå sken av en mycket oroväckande och skev mansbild. De rödgröna verkar utgå från att män i allmänhet vill köpa sex av prostituerade, så är det och så har det alltid varit. Lösningen på detta problem är att rekrytera fler kvinnor – för männens beteende går inte att ändra på.Det är en cynisk och fördomsfull syn på män som de rödgröna öppet redovisar i sin delrapport och det är skrämmande att de så oblygt sätter den på pränt. Vad har vi män att vänta för påhopp från de rödgröna härnäst?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar