onsdag 25 november 2009

Telekompaketet i hamn - Eva-Britt Svensson vänder ryggen åt spanska internetanvändare

Igår röstade slutligen Europaparlamentet ja till telekompaketet. Äntligen, får jag säga. Telekompaketet kommer att medföra positiva effekter för oss Internetanvändare, både vad gäller konkurrensen på marknaden och transparens i förhållande till oss användare. Att kompromissen kring ändringsförslag 138 blev stark är också en positiv förbättring av rättsläget för den enskilde.

Ändå finns det de som försöker plocka populistiska poäng på omröstningen. Jag tänker då på vänsterpartiets Eva-Britt Svensson som valde att rösta nej till hela paketet. Som skäl härför listar hon tre punkter: (i) kompromissen kring AM 138 är för svag, (ii) hennes tilläggspaket "Citizen's rights amendments" (CRA) föll i en tidigare omröstning, samt (iii) att tvistemål kring tillämpningen av telekompaketet kommer att avgöras av "EU-domstolen" (EG-domstolen; min anm).

För det första kan man påpeka att Svenssons första invändning dels grundar sig på att ordet "domstol" ej finns med i kompromissen, dels att den inte stoppar HADOPI-lagen. Här är det mycket intressant att "EU-skeptikern" Svensson advocerar för en otillåten harmonisering av medlemsstaternas rättssystem, och dessutom vill sätta sig över andra länders suveränitet på lagstiftningsområdet. Vad skulle hon säga om Frankrike ville göra detsamma med en svensk lag? Troligtvis blank nej, och morra över hur hemskt EU är. (Nb: såväl kompromissen som AM 138 stoppar konstruktioner som den i HADOPI1 - vilken ju på flera sätt stred mot såväl den franska konstitutionen som internationella konventioner - men ingen av dem torde kunna förhindra HADOPI2, som nu har antagits. Detta är helt i sin ordning och jag har tidigare skrivit om det här.)

För det andra är det inte konstigt att Svensson är sur över att hennes tilläggspaket CRA föll eftersom de i mångt och mycket innebar ett frånsteg från fri konkurrens på marknaden. Därifrån är steget mot ett statligt kontrollerat internet inte långt, och det är väl ingen hemlighet att vänstern i regel förespråkar sådana lösningar? En sådan lösning existerar dock inte i min värld. Jag tror att en fri marknad och konsumentkraft är det som säkerställer ett fritt internet - inte statliga regleringar!

För det tredje är jag smått fundersam över Svenssons invändningar mot EG-domstolen. Vilken instans menar Svensson ska ha kompetens att avgöra fall som rör tillämpningen av direktiven och konkurrens på den inre marknaden? Stockholms tingsrätt? Vänsterpartiets partistyrelse?

Avslutningsvis är jag mycket glad över ett blogginlägg som Centerpartiets stjärna Lena Ek gjorde idag. Tydligen har spanjorerna haft planer på att införa excessiv lagstiftning á la HADOPI1. Med telekompaketet och kompromissen kring AM 138 i ryggen har dock kommissionen nu gått ut och varnat Spanien för att anta en lagstiftning som inte uppfyller de grundläggande kraven på rättighetsskydd för den enskilde. (Hela artikeln på EUobserver finns att läsa här.)

Se där - det kanske var värt all möda ändå! Extra kul är det att detta är ett direkt bevis på att Svensson och vänsterfalangen har fel. Kompromissen gör skillnad. Telekompaketet gör skillnad. Och betänk följande: Om Svensson hade fått sin vilja igenom hade de spanska medborgarna inte alls haft samma skydd mot godtyckliga lagar.

Svenssons "Nej" igår är inget annat än ett svek mot dessa internetanvändare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar